Презентация на почвообработваща техника Papadopoulos - Ником - М

Презентация на почвообработваща техника Papadopoulos - Ником - М

В землището на село Вързулица, близо до Свищов