При 380-390 лева/тон рапицата се очертава като изключително доходна култура

При 380-390 лева/тон рапицата се очертава като изключително доходна култура

Според директора на областната земеделска служба в Монтана това лято ще бъде много успешно за земеделските производители, заложили на рапицата. С маслодайната култура са засети 11 600 декара, а средният добив е 308 кг./дка. При изкупна цена от 380-390 лева/тон рапицата се очертава като изключително доходна.

"Очаквам в следващите години отглеждането на рапица да става все по - популярно заради стартиралите проекти за производство на биодизел, които ще гарантират на земеделците, че продукцията им ще бъде изкупена. Сега много от тях се притесняват заради рисковете от измръзване и дори тази сравнително благоприятна година са пропаднали 870 дка. Рапицата може да стане и подходящ заместител на слънчогледа, със сеитбата на който вече се прекалява. Слънчогледът изисква 4 г. сеитбооборот и при 1.2 млн. дка ниви в Русенско трябва да се сеят не повече от 300 000 дка. Тази година бяха 470 000", допълни  Михаил Бобчев.

До края на седмицата ще приключи жътвата на ечемика, в Русенско. Досега са ожънати 89.7% от площите и са събрани около 39 000 тона. Средният добив е 300 тона от декар и е в рамките на прогнозите. Тъй като оставащите неожънати ниви са с по - ниско качество, той вероятно ще падне малко, но ще остане над 290 кг./дка.


Стремително напредва и жътвата на пшеницата. Прибрани са 14 000 тона зърно при среден добив 375 кг/дка. С тези темпове жътвата ще приключи около 25 юли. Земеделците прибират реколтата в рекордно къси срокове и компенсират закъснението на старта на кампанията, тъй като разполагат с много повече нова и високоефективна техника. "Сега  в нивите жънат 268 комбайна, докато през 1 999 г. примерно са били само 97 - почти три пъти по - малко", обясни Бобчев.

Започна жътвата на пшеница в област Монтана. Ожънати са към 1500 декара в общините Вълчедръм и Лом. Средният добив е 432 килограма от декар. 8 комбайна са включени до момента в кампанията. С пшеница в региона са засети към 330 хиляди декара. Пропаднали са 13 хиляди декара.
Продължава и жътвата на ечемик. До момента в областта са прибрани към 14 000 декара от засетите 62 000 декара. Средният добив е около 300 килограма от декар. В жътвата са ангажирани 49 комбайна.