При равен старт ще бъдем конкурентноспособни на европейския пазар

При равен старт ще бъдем конкурентноспособни на европейския пазар

«При равен старт ще бъдем конкурентноспособни на европейския пазар” - твърди Панайот Которов - шеф на най-голямата земеделска кооперация в Айтос.

ЗКПУ „Единство” е една от водещите земеделски кооперации не само в община Айтос, но и в Бургаска област. Тя обработва 21 хил. дка земеделски земи в землището на Айтос.
Според председателя на Управителния съвет Панайот Которов, по отношение на обема земя, това е една оптимална структура, която предполага добра организация и контрол върху производствената дейност.
ЗКПУ ”Единство” – Айтос стопанисва 2500 дка с лозя, 1000 дка с череши, 600 дка с ябълки и 17 000 дка с полски култури – пшеница, ечемик, слънчоглед и кориандър. Постоянно заети с дейностите са 115 души, кооперацията осигурява и около 400 сезонни работни места, предимно за млади хора.

Обемът на общата продукция е на стойност 1 700 хил.лв. Специфичното в стратегията на айтоската земеделска кооперация е по-разнообразната структура на производство.
„Еднакво внимание обръщаме към всички култури, както на полските култури, така и на трайните насаждения. Защото практиката показва, че ако годината е добра за полското производство, по-слаба е реколтата от трайните насаждения и обратно. Така например, тази година производството на пшеница и ечемик беше слабо, както като количество, така и като реализационна цена. Същото беше положението и с гроздето, но затова пък получихме добра реколта от черешите и ябълките, която компенсира отрицателните резултати в зърнопроизводството и гроздопроизводството.
Възползвахме се от възможностите на ДФ „Земеделие” и с проект по САПАРД засадихме нови декари с трайни насаждения и да закупим нова техника. Спечелихме проекти за около 800 хил.лв. Най-важното е, че член-кооператорите са доволни от рентата, която получават и която се движи в рамките от 15 до 20 лв на дка, в натура или пари. Ишлемето на хляба за член кооператорите пък е 0,17 лв.”, твърди още председателят Панайот Которов

Естествено, кооперацията, както всички в страната, има и проблеми. УС е притеснен най-вече от ниските изкупни цени на селскостопанската продукция, сравнено с все повече увеличаващите се цени на горивата торовете, препаратите. „За да бъдем конкурентноспособни на европейския пазар, цената на селскостопанската продукция трябва да бъде близка до тази в страните на Европейския съюз. Това означава, че до началото на 2007 година изкупните цени у нас трябва да се изравнят с европейските. А иначе имаме самочувствието, че природните условия в нашата страна са по-благоприятни от тези в някои европейски страни. Освен това ние имаме много ценен дългогодишен опит. Така че ако имаме равен старт можем спокойно да се конкурираме с европейците.”, категоричен е председателят. „Очакваме при приемането ни в ЕС да се възползваме от субсидиите за нашето производство. Убедени сме, че ще бъдем конкурентноспособни, е мнението и на членовете на УС.

Политиката на кооперацията е да обновява трайните насаждения . Вече са засадени около 500 дка с млади череши и лозя. Тази година кооперацията отново кандидатства с проект по САПАРД за засаждане на нови лозови масиви. Тъй като има достатъчно и добра техника, част от която е закупена по проекти по САПАРД, кооперацията извършва и механизирани услуги на собственици на земя в региона

Заради дъждовете пролетната сеитба в Айтос се забави. В момента се сее кориандър и се извършва подготовката за засяването на слънчогледа. Очакванията на ЗКПУ „Единство” през т.г. са за добра реколта от зърното и гроздето през стопанската 2006 г.