Приемът по мярка 121 от ПРСР 2007- 2013 приключи с над 1 000 проекта

Приемът по мярка 121 от ПРСР 2007- 2013 приключи с над 1 000 проекта
Приключи приемът на проекти за инвестиции в закупуване на земеделска техника по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Общият брой на подадените проекти за безвъзмездна финансова помощ по мярката в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ е 1 006. 
 
Най-много са подадените заявления от област Плевен – 79 на брой, следвани от област Добрич  (75) и област Бургас  (71).
 
Най-слаб в рамките на този прием е интересът към закупуването на техника от страна на фермерите от област Смолян, където е подадено само едно заявление, както и от областите Кърджали (6) и София-град (9). 
 
След края на приема заявената субсидия е близо два пъти над определения бюджет по мярката, който е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро. Припомняме, че минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който можеха да заявят кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер  не може да надвишава 500 000 евро.
 
Ранкирането на подадените заявления вече започна. Проектите ще бъдат обработени и договорени в началото на октомври, а за изпълнението им фермерите ще имат малко повече от месец. Предвижда се плащанията по изпълнени договори по мярката да бъдат извършени до края на 2015 г.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!