Приемът по мярка 4.1 на ПРСР приключи с близо 3400 подадени проекта

Приемът по мярка 4.1 на ПРСР приключи с близо 3400 подадени проекта
Проекти на стойност над 2,100 млрд. лева, предвиждащи инвестиции в земеделските стопанства, бяха подадени до 8 юни 2015г. в рамките на приема на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Размерът на заявената субсидия по подадените проекти е за над 1,230 млрд. лв., а общият брой на заявленията е 3 359.
 
Само в срока за заявления за купуване на земеделска техника – 18 май, бяха подадени 2 168 проекта. Документи за подпомагане по мярка 4.1 за инвестиции извън закупуването на земеделска техника (строително-монтажни работи, трайни насаждения и други) или комбинация от двете възможности - в срок от 19 май до 8 юни - подадоха  1 191 стопани.
 
Най-много са желаещите да инвестират в земеделските стопанства в област Пловдив – 298 проекта, следвана от Плевен – 240 проекта, и Бургас – 226 проекта. Най-малко кандидати има в област Смолян, където са подадени 7 проекта.
 
Индикативният бюджет за настоящия прием по подмярка 4.1 е в размер на 150 милиона евро.