Приключва жътвата на маслодайния слънчоглед

Приключва жътвата на маслодайния слънчоглед

Жътвата на маслодайния слънчоглед приключва, сочат оперативните данни на дирекция „Земеделие и гори”. Реколтирани са 6 997 хиляди декара. Отчетеното производство е 1 135 хиляди тона при получен среден добив от 162 кг/дка за страната.

Реколтирани са и 55.5% от площите на царевицата за зърно или 1 841 хиляди декара. Прибрано е 883 хиляди тона зърно, като отчетеният среден добив е 480 кг/дка.


Предсеитбена подготовка на площите за есенници е проведена на 7 219 хиляди дка. Извършена е дълбока оран на почвата на 4 644 хиляди декара. Към момента са засети са 4 340 хиляди декара с пшеница. Със зимен ечемик са засети 758 000 дка. Площите на зимната маслодайна рапица са 364 000 дка.


С 5% е увеличена средната изкупна цена на хлебната пшеница спрямо предходната седмица и се движи в диапазона 200-260 лв./тон. Средната изкупна цена на фуражната пшеница се покачи с 2.6 на сто спрямо предходната седмица и е 197лв./тон. Маслодайният слънчоглед се търгува на цени от 300-340 лв./тон.


Царевицата към момента е със средна цена 199 лв./тон. Средните седмични цени на брашната на едро от производител с ДДС за страната са: тип 500 - 458 лв./тон, тип 700 - 431 лв./тон, и тип 1150 - 388 лв./тон.