Проекти по мярка 4.1 в риск и под лупата на ОЛАФ заради изкуствено завишени цени на трактори

  • 3724
  • 0
  • Новини
Проекти по мярка 4.1 в риск и под лупата на ОЛАФ заради изкуствено завишени цени на трактори

Проекти по мярка 4.1 от новата Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 са в риск и ще бъдат под мониторинг и стриктен контрол от страна на служители в европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, научи Фермер.БГ. Причината са изкуствено завишени цени на трактори и земеделска техника от страна на няколко фирми доставчици.

Оказва се, че при представените от страна на някои бенефициенти оферти за нова земеделска техника, макар техническите спецификации на машините да са сходни и да няма съществени различия между отделните брандове, то някои машини са с изключително завишени цени. Експерти от структурите на МЗХ, заявиха пред Фермер.БГ, че в случая самите фермери нямат умишлена вина при представянето на трите оферти, а по-скоро злоупотребата е от страна на търговските фирми, които значително за завишили цените.

Оказва се, че нов трактор в България по ПРСР може да струва с до 40-50 % по-скъпо от нов трактор в Италия, Австрия или Франция. Именно заради това ще се следи стриктно за спазването на правилото за най-ниска цена при равни технически показатели. Всеки проект, в който това правило е нарушено ще бъде под лупата на разследващите и съществува риск от орязване на финансирането, а дори е възможно фермерите да трябва да връщат пари след години.

Опитите за прокарване на проекти включващи земеделска техника на изкуствено завишени цени започна още през програмния период 2007-2013, когато имаше фрапантни случаи на одобрени и финансирани машини и оборудване на цени до 150% над средните пазарни цени в Западна Европа. Тази лоша практика няма да се повтори със същите обеми, убедени са държавни експерти от сектора, които заявиха пред Фермер.БГ, че ако ДФЗ и МЗХ не реагират адекватно на проблема, експерти в ОЛАФ вече са в течение с подготвяните измами и ще има сериозни последствия за бенефициентите с договори за техника с изкуствено завишени цени, както и за държавните служители, одобрили такива проекти. От друга страна е възможно и български фирми, отпаднали като доставчици заради корупционни схеми по мярка 4.1 да съдят ДФЗ и от своя страна допълнително да сезират европейските органи за злоупотреби с еврофинансиране.

Одобряването на проекти за земеделска техника, която е обявяна със завишени цени, оказва допълнително негативен ефект върху изчерпването и усвояването на бюджета по мярката, който се оказва твърде недостатъчен за голямият брой желаещи да се ползват от европейското субисидиране по мярка 4.1.