Проекти по ПРСР до 100 хил. лв да се разглеждат на регионално ниво, поискаха фермери

Проекти по ПРСР до 100 хил. лв да се разглеждат на регионално ниво, поискаха фермери

Всички проекти по Програмата за развитие на селските райони на стойност до 100 хил. евро да бъдат разглеждани на регионално ниво, предложи в Добрич Димитър Зоров, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. Тази децентрализация е необходима, защото в противен случай близо десетте хиляди проекта, подадени след края на месец март, е невъзможно да бъдат разгледани. По този начин служителите в централната администрация ще се освободят от тях.

Според представител на консултантска фирма проектите са приети, но не са разгледани, защото липсва график и приоритизиране. Не е имало и достатъчно прозорци между откриването на мерките. Ако по подадените вече проекти не бъдат подписани договори до края на годината, фирмите, подали проектите, ще загубят между 5 и 10% от европейското финансиране. Освен това отпусканата безвъзмездно от ЕС ще спадне от 50 на 40% от стойността на проекта, а фермерите, работещи в необлагодетелствани райони, вместо 60 ще получат 50% подпомагане. Причината е, че след 1 януари 2010 г. според разпоредбите на ЕС процентът на съфинансиране на проектите се намалява.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, който взе участие в срещата със земеделците в Добрич, обеща, че предложението ще бъде разгледано в МЗХ. Ще се търси оптимизация за разглеждането на проектите не само по отношение на регионалните структури на ДФЗ и РА, а и на Регионалните служби.

Вижте повече по темата във видео материала:

Децентрализация на проекти от ПРСР+оценка за Мирослава Георгиева
Децентрализация на проекти от ПРСР+оценка за Мирослава Георгиева

Още теми, обсъдени по време на Кръглата маса - ВИДЕО

Семепроизводство в криза - дискусия 25.08.2009 Добрич

Гаранционен фонд, Земеделска банка или ново споразумение

ВОКА Консулт - съвети, проекти, ДАНС, доклад


Зоров : Държавния резерв да изкупи млечни квоти


Източник: Фермер.БГ