проф.Иван Станков за нуждата от модернизация на поливните системи в България

  • 06.06.2021 10:48
  • 8672
  • 0
  • Видео
проф.Иван Станков за нуждата от модернизация на поливните системи в България

Министър Станков заяви, че България е страна с потенциал в областта на земеделието и е необходимо с общи усилия да развием най-добрите традиции на родното производство, за да може да се възползваме от финансовите възможности на европейските фондовете