проф.Иван Станков за нуждата от модернизация на поливните системи в България

  • 21.07.2020 9:52
  • 8670
  • 0
  • Видео
проф.Иван Станков за нуждата от модернизация на поливните системи в България

Министър Станков заяви, че България е страна с потенциал в областта на земеделието и е необходимо с общи усилия да развием най-добрите традиции на родното производство, за да може да се възползваме от финансовите възможности на европейските фондовете