Променя се изискването за брой раждания на кравите в новата ОСП

Променя се изискването за брой раждания на кравите в новата ОСП

 

 

Изискването за брой раждания на кравите по всички интервенции в новата ОСП се променя. Допустимите за подпомагане крави да имат най-малко 0,7 раждания на допустими за подпомагане животни в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване.

Това гласят актуализираните проекти на интервенциите, свързани с обвързано подпомагане на млечни крави след 2022 г. Те ще бъдат представени пред бранша на следващото заседание на Тематичната работна група на 15 февруари. Първоначалният вариант беше заявените за подпомагане говеда и биволи да са родили поне веднъж, за да отговорят на условията за допустимост.

По всичко личи, че остава предложението подпомагането на млечните крави да е в рамките от 22 месеца до 10 години. Всъщност срещу него не е имало становища с възражения от страна на бранша въпреки недоволството на много говедовъди, включително и като коментари под материали на Агри.БГ.

Модулация на ставките

По отношение на искането на Национален съюз на говедовъдите в България (НСГБ) за премахване на модулацията в ставките – министерството отхвърля това предложение. Мотивите са, че както в SWOT анализа, така и в Препоръките на ЕК има насока да се дава по-голям финансов ресурс към по-малките стопанства.

Документи за реализация

Относно допустимите документи за доказване на реализация на продукцията, предложението на НСГБ отново не се приема, тъй като това са въпроси, свързани с данъчното законодателство. От Съюза искаха да се признават само фактури, въведени в счетоводните системи и проверявани през НАП преди изплащането на субсидиите, както при възстановяването на акциза при газьола. Да отпаднат всякакви други първични счетоводни документи, като протоколи и касови ордери. Дори и въвеждане на фискални касови апарати, включени онлайн към НАП. Всичко това обаче бе отхвърлено от МЗХГ.

Министерството: Доказването на реализация с фуражно мляко се изключва  от всички интервенции.

Любопитно е едно становище, свързано с автохтонните породи говеда. То е подадено от проф. д-р Васил Николов от Аграрен университет – Пловдив, доц. д-р Янко Горинов – председател на Асоциация за развъждане на местни породи говеда и на Националния говедовъден съюз в България, и гл. ас. д-р Иван Механджийски – председател на Развъдна асоциация на Българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско. 

Те предлагат:

•    Във всички схеми за подпомагане на животновъдството и развъдната дейност автохтонните породи говеда да се отделят от комерсиалните в самостоятелна група;
•    Да се коригира изискването за плодовитост на говедата;
•    Ограничението на възрастта на говедата от автохтонните породи, както и на Българското родопско говедо, свързани със схемите за подпомагане, да остане на сегашното ниво.

В отговор на тяхното искане земеделското министерство е разработило проект на нова интервенция, насочена към застрашените от изчезване породи (автохтонни) крави. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
adsfsd
на 22.01.2022 2:59
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар