Пръскачките могат да помогнат срещу пожари по време на жътва

  • 563
  • 0
  • Новини
Пръскачките могат да помогнат срещу пожари по време на жътва

 

Пръскачките могат да помогнат срещу пожари по време на жътва. Все повече зърнопроизводители, освен стандартното оборудване с пожарогасители, прибягват и до алтернативни методи за защита от пожари по време на жътва.

 

Най-често причина за пожари по време на жътва са техническа неизправност на земеделската техника и запалване на суха трева и растителни отпадъци в близост до житни масиви. Данните сочат, че това се случва както умишлено, така и заради безотговорно човешко поведение, например хвърляне на неизгасени цигари, боравене с открит огън и т.н.

 


Някои основни правила за превенция на пожар по време на жътва:
- Да не се използва открит огън най-малко на 100 метра от посевите, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и на 50 метра от складиран фураж;
- Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки;
- Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за целта места;
- Да се спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност;
- За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви да се предприемат мерки за своевременно оповестяване на органите за "Пожарна безопасност и спасяване" на тел. 160 или единния европейски номер за спешни повиквания - 112 .


Относно складирането на груб фураж, трябва да се имат предвид следните съоражения:
- Складирането му може да бъде на открито и в стопански постройки, на разстояние не по-малко от осем метра от сгради (основно и допълващо застрояване) и не по-малко от три метра до границите на съседните имоти;
- Около открито складиран груб фураж трябва да се поддържа минерализована или негорима ивици с ширина най-малко 3 метра;
- Забранява се складирането на груб фураж на тротоара, на платното за движение, под електропроводи, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности, газове, и други подобни комуникации.

 

 

© tractor.bg 2011