Пръскачките могат да помогнат срещу пожари по време на жътва

Пръскачките могат да помогнат срещу пожари по време на жътва

 

Пръскачките могат да помогнат срещу пожари по време на жътва. Все повече зърнопроизводители, освен стандартното оборудване с пожарогасители, прибягват и до алтернативни методи за защита от пожари по време на жътва.

 

Най-често причина за пожари по време на жътва са техническа неизправност на земеделската техника и запалване на суха трева и растителни отпадъци в близост до житни масиви. Данните сочат, че това се случва както умишлено, така и заради безотговорно човешко поведение, например хвърляне на неизгасени цигари, боравене с открит огън и т.н.

 


Някои основни правила за превенция на пожар по време на жътва:
- Да не се използва открит огън най-малко на 100 метра от посевите, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и на 50 метра от складиран фураж;
- Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки;
- Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за целта места;
- Да се спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност;
- За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви да се предприемат мерки за своевременно оповестяване на органите за "Пожарна безопасност и спасяване" на тел. 160 или единния европейски номер за спешни повиквания - 112 .


Относно складирането на груб фураж, трябва да се имат предвид следните съоражения:
- Складирането му може да бъде на открито и в стопански постройки, на разстояние не по-малко от осем метра от сгради (основно и допълващо застрояване) и не по-малко от три метра до границите на съседните имоти;
- Около открито складиран груб фураж трябва да се поддържа минерализована или негорима ивици с ширина най-малко 3 метра;
- Забранява се складирането на груб фураж на тротоара, на платното за движение, под електропроводи, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности, газове, и други подобни комуникации.

 

 

© tractor.bg 2011