Пшеницата и ечемикът се нуждаят от подхранване с листни торове

Пшеницата и ечемикът се нуждаят от подхранване с листни торове

С повишаване на температурите и възстановяване на вегетацията през пролетта, растенията ще изпитат завишена потребност от микроелементи. Тази необходимост най-ефективно може да бъде задоволена чрез листното торене.
Късната зима завари есенниците в различно състояние. Октомврийските посеве прораснаха, пожълтяха, бяха нападнати от житна муха. Внесените азотни торове подобриха състоянието и стимулираха образуването на допълнителни братя за сметка на унищожените, но като цяло разтенията не се вкорениха правилно. Част от посевите останаха във фаза 3-5-и лист и едва след азотното торене заложиха възел на братене. В резултат на високите есенни температури пшеницата и ечемикът не се яровизираха отпимално.
Предназначеният за зърнено-житни култури листен тор лактофол съдържа оптимално съотношение от макро- и микроелементи. Микроелементите са набор от всички необходими за възтановяването на растежа: желязо, цинк, молибден, мед, манган и бор с висока концентрация. Те са в лесна за усвояване от вегетативната маса форми и са разтворени в обогатената с витамини и стимулатори биотехнологична среда.
Лактофол се предлага в две модификации – суспензията лактафол О и течен тор за пшеница и ечемик. В състава на създадените за листно торене на житните култури комплексни биоминерали торовете, са включени  и макроелементи: азот / в трите форминитратен, амониев, фосфор и калий. Благодарение на тях, нанесените на листата хранителни елементи се абсорбират по-бързо и с по-нисък разход на енергия. Променя се интензивността на усвояването на минералните торорве от кореновата система. Не на последно място е предимството, че торовете лактофол съдържат естествени пластични вещества и играят ролята на прилепител при съвмесното им прилагане с хербициди и други растителнозащитни препарати.
Хранителните елементи се усвояват напълно чрез листното подаване, ускоряват растежа на по-късно появилите се братя, компенсират разликите в развитието, залагат се класове с повече класчета и зърна. Подобряват се функциите на кореновата система и по-ефективно се използват внесените в почвата минерални торове. Освен това торовете лактафол имат антивирусен и антибактреиален ефект, който се дължи на съдържащата се в тях млечна киселина.
С успех при есенниците може да се приложи и лактафол с диспергирана сяра. Той съдържа сяра, азот, фосфор, калий и висока концентрация от микроелементи и физиологично активни вещества.
Лактафол с диспергирана сяра е физиологично балансиран листен тор и едновременно с това е средство за укрепване на растенията, за повишаване на имунната им устойчивост и има добро превантивно действие срещу гъбни и бактериални болести. Тези му качества дават основание през настоящата пролет да бъде препоръчан за първото листно подхранване на порасналите посеви, където сгъстената туфа и  повишената влага крият опасности от заболявания. Прилага се след началното на вретенене в доза 600-800 мл/дка, с работен разтвор не по-малко от 4 л/дка.