Работната група за Стратегическия план ще мъдри потребностите на фермерите

Първото й заседание беше на 29 юли, а второто е запланувано за 8 и 9 септември

  • 9
  • 0
  • Новини
Работната група за Стратегическия план ще мъдри потребностите на фермерите

На 8 и 9 септември ще се проведе второ заседание на Тематична работна група за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.“, съобщават от агроминистерството в своя бюлетин за ОСП.

 

Цирк ли е изработването на Стратегическия план?

 

В първия ден от заседанието ще бъдат представени измененията в потребностите по Цели 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които са в резултат на постъпили предложения. Ще бъдат обсъдени и някои коментари, направени преди и по време на първата среща. 

 

През втория ден работата ще продължи с представяне на измененията и обсъждане на потребностите по Цели 7, 8, 9 и общата цел „Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен“.   

 

Работната група се събра за първи път на 29 юли, когато бяха обсъдени вътрешните правила за нейната организация и дейност, трите SWOT анализа, както и проекта на идентифицирани потребности по съответните цели.

 

Междувременно Министерството публикува за обществено обсъждане проект на Постановление, с което ще се даде шанс в работната група да членуват не само неправителствени организации в обществена полза, но и такива в частна полза, каквито са браншовите организации в земеделския сектор.

 

Браншовици бяха поканени за участие и на първата среща, което обаче породи недоволство сред редовните членове, които са в работната група по силата на Постановление на Министерски съвет от миналата година. За да даде думата и на земеделското съсловие в изработването на интервенциите в новата ОСП, ресорното министерство готви съответните нормативни промени.


 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

 

Добави коментар