Разработват модерна компютърна система за контрол на качеството MACQU

Разработват модерна компютърна система за контрол на качеството MACQU

Модерна компютърна система MACQU за управление на технологичните процеси и контрол на качеството на продукцията в земеделското производство представиха на семинар по проекта „Регионален център за устойчиво развитие и използване на земеделска и транспортна техника" в Русенския университет.

Два модула от системата вече са закупени по проекта за нуждите на Регионалния център в русенското висше училище.

MACQU има отворена модулна архитектура и може да бъде конфигурирана така, че да посрещне специфичните нужди на потребителите за постигане на устойчиво качество и количество на продукцията в оранжерии, животновъдни ферми и рибни стопанства. Фермерът може сам да създаде модел и да управлява микроклимата и хранителния разтвор за растенията в оранжерията си.

Системата има и широки възможности за приложение в учебната работа, тъй като има вградени управляващи програми за температурата и влажността на въздуха, на вентилационните отвори и прозорци, на термични екрани и сенници. Обучаващо предимство на MACQU е възможността да се използват голям брой мениджърски стратегии в системите за напояване.

Друго важно качество на системата е нейната развойна среда за провеждане на научни експерименти и тестване на нови мениджърски стратегии в управлението на микроклиматичните процеси, в управлението чрез биологични модели, при разработването на рецепти и режими за напояване и наторяване, и за оптимизиране на енергопотреблението.

Проектът стартира тази година и има срок на изпълнение 36 месеца. Координатор е Русенският университет с партньори Техническия университет-София, Техническия университет-Варна, Института по мелиорация и механизация-София и Института по почвознание „Н. Пушкаров"-София. Ръководител на разработката е доц. Христо Белоев./News.Ruse24.bg