Римекс 1-Холдинг откриване на Агро бизнес център край Ст. Загора

Римекс 1-Холдинг откриване на Агро бизнес център край Ст. Загора

Римекс 1 – Холдинг откриване на нов Агро бизнес център край Стара Загора