Седем държави получиха зелена светлина за стратегическите си планове

България още не е изпратила финален вариант след стотиците забележки от ЕК

  • 13
  • 0
  • Новини
Седем държави получиха зелена светлина за стратегическите си планове


Европейската комисия (ЕК) одобри първия пакет от стратегически планове за ОСП за седем държави, които спокойно могат да започнат новия програмен период от 1 януари 2023 г.

 

Министър Явор Гечев: Земеделските закони са най-често променяните закони изобщо

 

Това са: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. От Комисията съобщават, че се ангажират с бързото одобрение и на останалите 21 плана. Страната ни обаче още не е изпратила финален вариант на Стратегическия си план, след като получи 405 забележки по него. Не бяха приети и важни законодателни изменения преди разпускането на 47-ото Народно събрание.

 

Новата ОСП разполага с бюджет от 270 милиарда евро за периода 2023-2027 г. Седемте одобрени плана са за сумата от над 120 милиарда евро, включително над 34 милиарда евро, предназначени изключително за екологични и климатични цели и екосхеми.

 

Тази сума може да се използва за насърчаване на полезни практики за почвата и за подобряване на управлението на водата и качеството на пасищата например”, уточняват от ЕК. ОСП може също да насърчава залесяването, предотвратяването на пожари, възстановяването и адаптирането на горите. Фермерите, участващи в екосхеми, могат да бъдат възнаградени, наред с другото, за забрана или ограничаване на употребата на пестициди и ограничаване на ерозията на почвата.

 

Спрямо изискванията между 86% и 97% от националната използвана земеделска площ на държавите членки ще се обработва при добри земеделски и екологични условия. Значително финансиране също ще подпомогне развитието на органичното производство, като повечето страни се стремят да удвоят или дори утроят своите биоплощи. Райони с природни ограничения, като например в планините или на брега, ще продължат да се възползват от специално финансиране за поддържане на селскостопанска дейност.

 

Специфичната подкрепа за млади фермери заема видно място във всеки одобрен план с над 3 милиарда евро, които ще достигнат директно до младите фермери в седемте страни. Фондовете за развитие на селските райони ще подкрепят хиляди работни места и местни предприятия в селските райони, като същевременно подобряват достъпа до услуги и инфраструктура, като широколентов достъп.

 

В съответствие с дългосрочната визия за селските райони на ЕС ще бъдат използвани и други инструменти като Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) или Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

 

Комисията също така приканва държавите членки да използват всички възможности в своите стратегически планове за укрепване на устойчивостта на техния селскостопански сектор с цел насърчаване на продоволствената сигурност, във връзка с войната в Украйна.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

Добави коментар