Сеитба със сеялка Horsch Maestro SW - Агротрон-М

  • 09.09.2021 1:14
  • 2953
  • 0
  • Галерии
Сеитба със сеялка Horsch Maestro SW - Агротрон-М

Полева презентация на Агротрон-М, Търговище - сеитба със сеялка HORSCH Maestro SW