Сеитба със сеялка Horsch Maestro SW - Агротрон-М

Сеитба със сеялка Horsch Maestro SW - Агротрон-М

Полева презентация на Агротрон-М, Търговище - сеитба със сеялка HORSCH Maestro SW