Селското стопанство в Сатовча без генно модифицирани храни

Селското стопанство в Сатовча без генно модифицирани храни

Сдружениe Агролинк, коалиция „България - територия, свободна от ГМО” и община Сатовча обявиха декларацията за първата община, свободна от генетично модифицирани организми (ГМО) в България.

Декларацията за територия, свободна от ГМО, задължава общинската администрация да прилага своите юридическите и организационни правомощия за отглеждането на не-генетично модифицирани култури на територията на общината.

Местните власти заедно с други организации и институции ще използват всички подходящи мерки като организиране на дискусии и образователни програми, за да убедят земевладелците и селскостопанските производители да не отглеждат ГМО в техните земи.

Община Сатовча подкрепя българския Закон за генетично модифицираните организми от 2005, който опазва защитените територии и техните 30 км буферни зони и приканва правителството да гарантира, че няма да позволи да се отглеждат генетично модифицирани култури и на цялата територия на България, нито в момента, нито в бъдеще.

Сатовча, като бъдеща част от Европейският Съюз (ЕС), е убедена, че за да запази местната икономика, култура, околна среда и здраве на жителите си, законите на ЕС трябва да гарантират правата на селскостопанските производители, които не желаят да отглеждат ГМ култури и за в бъдеще ще бъдат защитени със закон и че всички подходящи мерки са взети за избягване замърсяването с ГМО на техните земи.

Община Сатовча е разположена в Западните Родопи, до границата на България с Гърция, с население наброяващо 18997 души на територия от 334 245 кв. км.
Д-р Мименов, кмет на община Сатовча, подписа декларация изразяваща волята на всички жители на общината. Производителят на органични билки, г-н Цачев каза: „Аз съм първият производител на органични продукти в района, но има много други, които имат желание да отглеждат култури без ГМО. Ние нямаме нужда от ГМО.”