Шефът на Булагрогруп холдинг ЕАД изнесе доклад на изложение в Австрия

Шефът на Булагрогруп холдинг ЕАД изнесе доклад на изложение в Австрия

Изпълнителният директор на „Булагро груп холдинг” ЕАД, гр. Стара Загора - Христофор Бунарджиев, изнесе доклад на браншовия семинар „Селско и горско стопанство в България и Румъния”, който беше организиран по време на селскостопанския панаир Agraria в град Велс, Австрия. Поканата за участието е била официално отправена от търговския отдел на Австрийското посолство у нас.

Христофор Бунарджиев бе единственият говорител на българския агробизнес на международния семинар. Той изнесе половин часов доклад, базиран на почти 20-годишен опит в бранша. В него бяха засегнати актуалните тенденции определящи хода на австрийско-българските търговски отношения в селскостопанския сектор, както и развитието на световното и българското земеделие.

Макар че през първата година от присъединяването не можаха да бъдат стартирани европейските програми, наистина тази година мерките за развитие на селските райони вече работят, и в частност мярка 121 е сериозен стимул за увеличаване на продажбите на селскостопански машини у нас, заяви в началото на доклада си Изпълнителният директор на „Булагро груп холдинг” ЕАД и добави че след като България вече е част от единната европейска търговска среда, българските фермери имат достъп до европейските фондове, което ще се отрази изключително позитивно на пазара.

Христофор Бунарджиев бе категоричен че в момента в световен план агросекторът се намира в подем, в резултат от една страна на използването на биотехнологии, производството на екологични горива от възобновяеми енергийни източници, а също и поради факта, че населението на света се увеличава с почти 80 милиона души всяка година. Това население се нуждае от повече ресурси, храна, енергия, като всички тези неща му ги доставя агроиндустрията.

Перспективите пред аграрния сектор в световен мащаб се състоят в употребата на нови високопроизводителни машини, изискващи по-малко сервизна намеса и в използването на потенциала на енергийните култури като захарното цвекло и специална разработка на нови хибриди и видове в тази насока, акцентира още Бунарджиев в доклада си.