Сибола и Сибанк – партньори при създаването и финансирането на земеделските проекти по ПРСР

Сибола и Сибанк – партньори при създаването и финансирането на земеделските проекти по ПРСР

Консултантската компания Сибола работи съвместно със Сибанк при създаването и финансирането на земеделските проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Подобно сътрудничество е изключително полезно за земеделците, които така могат да са в течение с условията за кандидатстване по еврофондовете, а и да са бързо адаптивни към изменящите се условия за финансиране от страна на банките, коментира пред Трактор.БГ управителят на Сибола Димитър Манов. Той посочи още, че са избрали за партньор Сибанк, тъй като в нейно лице стои един стабилен партньор и най-силната аграрна банка на Белгия.

Според Димитър Манов добрите фермери вече знаят достатъчно за еврофондовете – освен това обаче знаят и цената на качествените консултантски услуги и се възползват от тях. Най-много проекти фермерите създават по мярка 121 “Модернизация на земеделските стопанства”, както и по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Успеваемостта на проектите, създадени от Сибола през 10-те години дейност на фирмата, е над 95%.

Необходимостта от кредитиране за закупуване на селскостопанска техника е несъмнена. Сибанк приоритетно финансира проекти, свързани със земеделието, включително и такива по еврофондовете. Това е едно от водещите направления на банката за тази година, коментира д-р Кирил Величков, ръководител управление “Европейски проекти” в банката. Банката има и много голям опит като част от KBC group – водещата финансово-застрахователна група в Белгия. Това позволява не само финансиране, но и възможност за застраховане на проектите.

От една страна банката отпуска кредити за селскостопанска техника по европроектите, където се финансират до 100% от размера на проекта, като е обезпечен и бъдещият грант. Силна страна е това, че се взема като обезпечение и бъдещата субсидия за единица плащане на площ. Освен това банката предлага и кредит за оборотни средства срещу земеделските субсидии до 100% от размера на субсидията.

От Сибанк са анализирали, че рискът, който съществува при създаването на един проект, е не толкова той да не бъде одобрен, а по-скоро да не се изпълни качествено и бенефициентът да не получи целия грант. Именно поради тази причина изключително важна е ролята на консултанта, който да помогне на земеделеца и при изпълнението и отчитането на проекта. По този начин бенефициентът ще получи цялата си субсидия, с която да погаси кредита си.