Съкращават служители на Контролно-техническата инспекция

  • 1710
  • 0
  • Новини
Съкращават служители на Контролно-техническата инспекция
Предстоят съкращения на персонал в Контролно-техническата инспекция. Това става ясно от Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните, предложен от зам.-министър Георги Костов, съобщава Фермер.БГ
 
Числеността на персонала на КТИ ще бъде намален от 126 на 111 броя щатни служители.
 
Изпълнителен директор – 1; Главен секретар – 1; Обща администрация – 8 в т.ч.: Дирекция "Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване" – 8; Специализирана администрация 101, в т.ч.: Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката" – 84, в т.ч.: Регионални служби – 79, Главна дирекция "Изпитване и сертифициране” - 17.

Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните, публикувано на 07.05.2015 г.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!