Слънчогледът достигна цена от 1120 лв. за тон

Слънчогледът достигна цена от 1120 лв. за тон

Последната борсова сесия в Пловдив е отбелязала раздвижване на пазара на маслодаен слънчоглед и хлебна пшеница. След създалото се през предходната седмица впечатление за дефицит от слънчоглед вече са регистрирани предложения за продажби, чийто котировки са консолидирани при 1120 лева за тон без ДДС, но това не е учудило особено брокерите на купувачите. 

Наблюдателите отбелязват, че това е уникално високо ценово равнище за слънчоглед на българския пазар. Коментарите са, че това ще стимулира увеличението на добивите, а оттук и за преработката за хранителни стоки и технически цели, както и на алтернативните маслодайни култури. Предлаганото на борсата олио засега не реагира на ценовите промени на слънчогледа, но може да се очаква и неговата цена да последва този тренд. Котировките продава са в границите на 2,55-2,58 лева за литър без ДДС за българското и 2,84-2,89 лева без ДДС за вносното олио. Има основание да се очаква атакуване на българския пазар от вносно, по-евтино растително масло от неслънчогледов произход. Така неговата поява ще окаже задържащ ефект върху цената на слънчогледовото олио у нас, а защо не и на слънчогледа. 

Трайното установяване на цената продава на пшеницата на 500 лева за тон без ДДС закономерно е довело до известна отстъпчивост от страна на купувачите, които декларират готовност за сделки при 450 лева за тон без ДДС. Тези ценови предложения обаче не са от страна на мелничарите, а на търговците, защото котировката продава на брашното тип 500 от 716-742 лева за тон без ДДС не предполага то да е произведено от жито, купено по тези цени.