Снежана Благоева: Нашият Стратегически план е достатъчно добър

Снежана Благоева: Нашият Стратегически план е достатъчно добър

 

Неформално от Европейската комисия (ЕК) коментираха за нашия Стратегически план, че той е достатъчно добър и стои добре на фона на всички останали стратегически планове.  Това каза Снежана Благоева, пълномощен министър в постоянното представителство на България в Брюксел по време на уебинар на Агри.БГ, част от кампанията “ОСП работи за нас: Гледай напред”.

 

Пътят към новата ОСП

 

България все още очаква да получи забележките от ЕК. Крайният срок за това е 25 май.

 

"Самата ЕК представи един обобщен документ, в който беше направен първоначален скрининг в цифри и данни - обобщена информация затова какъв избор са направили държавите членки по отделните елементи на стратегическия план и когато представи този документ направи общи коментари. Например малко повече да се подобри кохерентността в плановете между SWOT анализите, целите, които са поставени, таргетите - това е една от бележките, която е застъпена в почти всички стратегически планове.

 

Всъщност ЕК очаква много по-сериозна екологична амбиция от всички държави членки. Това беше нееднократно посочено от ЕК още преди да завършат дори преговорите по законодателната рамка", каза Благоева.

 

Отделно кризата в сектора, размириците в Украйна и последствията за сектора също са една част, която указва влияние и не бива да се пренебрегва. Въпреки това според Снежана Благоева не се очаква да има забавяне по изпълнението на новата ОСП. 

 

 

По думите й по-скоро се очаква държавите членки да преоценят още веднъж дали не се налага да направят промени в стратегическите си планове и дали не е нужно да засилят някои елементи в тях.

 

"Тезата на ЕК на този етап е, че това че в момента съществува такава криза, която се отразява на всички сектори, включително на земеделието. И това, че въпроса за хранителната сигурност стои все по-силно пред държавите членки, дори и на ниво ЕС, се поставя под малко по-различен ъгъл сега, в тези условия.

 

По тази причина ЕК сложи във всички писма до държавите членки един призив към тях да се придържат към реализиране на екологичната, климатична амбиция в стратегическите планове, т.е да се работи в посока устойчивост, включително екологична на земеделския сектор. Но едновременно с това да се работи и върху другите видове устойчивост за сектора - икономическа, социална. 

 

Има един призив затова държавите членки да мислят как да се намали зависимостта от торове, също така да се наблегне малко повече върху възобновяемите източници на енергия. Така че има и такива общи бележки, които на практика са насочени към всички държави членки. 

 

Абсолютно неформално от ЕК за нашия стратегически план казаха, че той е достатъчно добър и стои добре на фона на всички останали", обясни експертът.

 

Трябва да имаме предвид, че всяка държава членка трябва да има елементи, които ЕК намира в плана за по-добър, има елементи, които ЕК смята, че трябва да бъдат доработени. Това са различни елементи в различните стратегически планове. Мисля обаче, че нашият стратегически план стои добре.

 

Вече са публикувани писмата с бележки към 19 страни членки на ЕС. Какви са най-общите забележки и за какво се отнасят, коментира още Снежана Благоева.

 

"ЕК има един структуриран подход по отношение на всички забележки и това е нормално. Още от самото начало държавите винаги са поставяли въпроса да има еднакво третиране на всички държавите членки, да има еднакво отношение и затова ек има много структуриран подход. Всички бележки за структурирани в две части. Писмата започват с коментара относно кризата в Украйна. След това има едни по-общи политически бележки, които са по-скоро фокусирани върху общата стратегическа цел и постигането на генералните цели от отчитането и предвиждането на отговор на общите цели на политиката. Трите основни цели са устойчиво и конкурентно земеделие; екологичната и климатична цел и развитието на селските райони.

 

След това винаги има коментар относно приноса на стратегическия план относно Зелената сделка. Знаете, че това е топ приоритет на ЕС. И в почти всички писма има едно насърчение за по-амбициозни таргети, които да бъдат предвидени в стратегическите планове на държавите членки.

 

Следва дългата част с конкретните забележки по различните елементи и деветте специфични цели", заключи Снежана Благоева.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар