Софтуерът NAVagro е съвременно решение за селското стопанство

  • 23.09.2022 10:03
  • 2932
  • 0
  • Новини
Софтуерът NAVagro е съвременно решение за селското стопанство
Развитието на аграрния сектор в България доведе бизнеса до моментa, в който ефективното управление на дейностите в селското стопанство е немислимо без използването на подходящо софтуерно решение. Земеделието, зеленчуко и зърнопроизводството, производството на семена, торове и препарати за растителна защита, както и дейността на вносителите и дистрибуторите на селскостопанска техника – всички те могат да бъдат оптимизирани с помощта на новите технологии и използването на надежден софтуер.
 
Такова решение за управление на агробизнеса предлага софтуерният лидер Microsoft, чрез официалния си представител у нас - Intelligent Systems Bulgaria.
 
 
ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:
 
 
Един от първите клиенти на Intelligent Systems Bulgaria е Тайтън Машинъри, с които работят от 2006 г. Във фирмата се внедрява специализирано решение за управление на дилъри, а в последствие започват партньорство с Иритрейд, Мегатрон, Булгаро. От Intelligent Systems Bulgaria обясняват, че голяма част от техните клиенти са търговците на селскостопанска техника.
 
Следващата стъпка, след внедряванията на дилърите и вносителите на земеделската техника, e да се обърне поглед към техните клиенти – тоест към самите земеделци. От фирмата са стартирали разработка на решения, които да отговарят конкретно нуждите на земеделците по-специално в секторите: търговия със зърно, производство на земеделска продукция, търговия със земя, покупко-продажба на земя. Intelligent Systems Bulgaria работят с едни от големите компании, като са натрупали доста опит и  ноу-хау, което е допринесло за оптимизация на тези компании и техния бизнес модел.
 
Софтуерът NAVagro е решение за цялостно управление на дейността на средни и по-големи земеделски oрганизации. В производството поддържа информация за обработваните масиви, засети култури, разходите по бракувани посеви, себестойността на произведената продукция и други.
 
При продажбите и маркетинга издава автоматични кредитни известия за плащания; проследява резултатите от продажбите по търговци. Софтуерът NAVagro обезпечава доставките във фирмата, като спомага за извършването на нужните лабораторни анализи; договори за покупка, цени и условия по тях; регистрира договорите за аренда и сумите, дължими към всеки собственик, както и собствените, преотдадените под наем собствени и наети земи.
 
Основно предимство на компанията е, че всички процеси в компанията се интегрират на едно място, т.е. има по-голям контрол. Мениджмънта има цялостен поглед върху компанията, което прави планирането и анализирането професионално и да предвиди бъдещето на комапнията.
 
Допълнителна информация за  специализирания софтуер NАVAgro можете да получите от Intelligent Systems Bulgaria 

България, гр. София 1712, Metro City Mall

бул. Александър Малинов 51, вх.2, ет. 8  
Тел.: +359 2 817 33 66
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!