Софтуерът NAVagro сигурно решение за агробизнес и земеделие

  • 1705
  • 0
  • Видео
Софтуерът NAVagro сигурно решение за агробизнес и земеделие

Развитието на аграрния сектор в България доведе бизнеса до моментa, в който ефективното управление на дейностите в селското стопанство е немислимо без използването на подходящо софтуерно решение. Земеделието, зеленчуко и зърнопроизводството, производството на семена, торове и препарати за растителна защита, както и дейността на вносителите и дистрибуторите на селскостопанска техника – всички те могат да бъдат оптимизирани с помощта на новите технологии и използването на надежден софтуер. Такова решение за управление на агробизнеса предлага софтуерния лидер Microsoft, чрез официалния си представител у нас - Intelligent Systems Bulgaria.