Социалната условност може да ореже директните плащания

  • 23.09.2021 11:09
  • 64
  • 9
  • Новини
Социалната условност може да ореже директните плащания

 

 

Европейският парламент продължава да настоява да има нов член в Регламента за стратегическите планове, който да позволява директните плащания да бъдат орязани, ако фермерът не спазва трудовите и социалните правила на националното и европейското законодателство. 

 

Освен тази така наречена социална условност в новата Обща селскостопанска политика (ОСП), на заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС) на 10 май е обсъждана и идеята за среден процент за периода на финансиране на екосхемите, който да даде необходимата гъвкавост за държавите членки. 

 

ЕП също така настоява 30% от разходите за инвестиции да са свързани с околна среда и климат, както и да се завиши нивото на максимална подкрепа – 80%. Говори се и за целеви консултантски услуги по отношение на околната среда и климата. 

 

Относно гъвкавостта между стълбовете евродепутатите предлагат прехвърлянето на средства да се ограничи само до екосхемите и агроекологичните ангажименти. 

 

За по-доброто насочване на подкрепата ЕП държи на 6% задължително преразпределително плащане (ПРП) със задължителни тавани и дегресивност. В случай че преразпределителното плащане надвиши 12%, няма необходимост от тавани и дегресивност. 

 

По въпроса как да става проследяването на разходите за климат и биоразнообразие, предложението е да се въведе отделна разпоредба в регламента, а не само съображение относно задължението 40% от средствата от ОСП да допринасят за цели, свързани с климата.  

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

 

Коментари
seomind
на 17.09.2021 22:21
Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do test banks
trenpy
на 10.09.2021 11:51
The dotting on the authentic toe-box fake jordan is clearly done in a simple pattern that the counterfeit brand failed to follow; the dots on the authentic toe-box are more spread-out whereas they make the replica one look like crocs.
seomind
на 04.09.2021 19:35
I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. textbook solutions
seomind
на 25.08.2021 22:01
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job สล็อตออนไลน์
seomind
на 25.08.2021 21:14
This was among the best posts and episode from your team it let me learn many new things. nursing test banks free
gm melissa
на 22.06.2021 7:14
Latest online electronic game 2020. The online game experience is a modern trend in the era of technology 4.0 skribblio
tuvan quangminh
на 09.06.2021 6:38
Chia sẻ mạng xã hội https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807838274560831488/ https://www.linkedin.com/posts/tuvan-quangminh-7b1410212_gi%E1%BA%A5y-ph%C3%A9p-kinh-doanh-th%E1%BB%A7-t%E1%BB%A5c-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-activity-6807847781802274816-37eU/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807857070575009793/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807869781031604224/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807875718224121856/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807882443975114752/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807911644505640960/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807923032514940929/ https://www.linkedin.com/posts/tuvan-quangminh-7b1410212_th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-c%C3%B4ng-ty-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-c%E1%BA%A7n-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-activity-6807934468230262785-j3dX/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807947465052983296/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807951536057024512/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807958136155074560/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6807967363296727040/
suka
на 01.06.2021 10:13
I really enjoyed this site. This is such a Great resource that you are providing and you give it away for free. candy crush soda
Добави коментар