Социалната условност може да ореже директните плащания

  • 10.07.2022 14:14
  • 87
  • 0
  • Новини
Социалната условност може да ореже директните плащания

 

 

Европейският парламент продължава да настоява да има нов член в Регламента за стратегическите планове, който да позволява директните плащания да бъдат орязани, ако фермерът не спазва трудовите и социалните правила на националното и европейското законодателство. 

 

Освен тази така наречена социална условност в новата Обща селскостопанска политика (ОСП), на заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС) на 10 май е обсъждана и идеята за среден процент за периода на финансиране на екосхемите, който да даде необходимата гъвкавост за държавите членки. 

 

ЕП също така настоява 30% от разходите за инвестиции да са свързани с околна среда и климат, както и да се завиши нивото на максимална подкрепа – 80%. Говори се и за целеви консултантски услуги по отношение на околната среда и климата. 

 

Относно гъвкавостта между стълбовете евродепутатите предлагат прехвърлянето на средства да се ограничи само до екосхемите и агроекологичните ангажименти. 

 

За по-доброто насочване на подкрепата ЕП държи на 6% задължително преразпределително плащане (ПРП) със задължителни тавани и дегресивност. В случай че преразпределителното плащане надвиши 12%, няма необходимост от тавани и дегресивност. 

 

По въпроса как да става проследяването на разходите за климат и биоразнообразие, предложението е да се въведе отделна разпоредба в регламента, а не само съображение относно задължението 40% от средствата от ОСП да допринасят за цели, свързани с климата.  

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

 

Добави коментар