Със софтуерът TechnoFarm очертаването на полетата е много по-лесно

  • 3059
  • 0
  • Видео
Със софтуерът TechnoFarm очертаването на полетата е много по-лесно

Софтуерът TechnoFarm се утвърди сред земеделските производители като един от най-добрите начини за управление на документацията и информацията, свързани с обработваната земя в едно стопанствата