Стара селскостопанска техника - микс албум

Стара селскостопанска техника - микс албум

В началото на месеца Българската асоциация на търговците на агротехника ( БАТА ) заявиха, че машинно-тракторния парк в България в голямата си част е силно амортизиран и след като са изчерпани средствата за покупка на нова техника по мярка 121 от ПРСР