Стара селскостопанска техника - микс албум

  • 25.06.2019 3:52
  • 3794
  • 0
  • Новини
Стара селскостопанска техника - микс албум

В началото на месеца Българската асоциация на търговците на агротехника ( БАТА ) заявиха, че машинно-тракторния парк в България в голямата си част е силно амортизиран и след като са изчерпани средствата за покупка на нова техника по мярка 121 от ПРСР