Субсидии: Върви се към опростен контрол на малките стопанства

  • 12
  • 0
  • Новини
Субсидии: Върви се към опростен контрол на малките стопанства

 

Върви се стабилно към това да има задължителен дял за екосхеми, въпреки че редица държави членки са против или със сериозни резерви. Това стана ясно на последното заседание на Специалния комитет по селско стопанство в Брюксел на 5 октомври.

 

Друга насока, в която се работи, е да се облекчи административната тежест от контрола върху малките стопанства. Затова се предвижда при установяването на стандартите на Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) да се отчита и размерът на стопанството. 

 

Държавите членки ще имат възможността да създадат опростена система за контрол на малките стопанства.

 

България продължава да иска дребните стопани да бъдат изключени от контрола на условността, се посочва в последния бюлетин за ОСП на Министерството на земеделието.

 

Има промяна и в законопроекта в частта за таваните и намалени директни плащания. Държавите членки могат да ограничат подкрепата само за основен доход за устойчивост (сегашната СЕПП) на 100 000 евро. 

 

Германското председателство запазва предложението си за доброволен механизъм за намаляване на директните плащания над 60 000 евро, както и за приспадане на разходите за труд. 

 

По отношение на обвързаната подкрепа към момента се запазва 13+2% за протеинови култури, като предложението се подкрепя от мнозинството държави. България обаче поиска по-висока амбиция. 

 

Страната ни отново настоява за запазване на преходната национална помощ на текущото ниво до края на периода. За новата ОСП искаме само смяна на референтната година за прилагане на схемите – 2018 г. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

Добави коментар