Съветът на ЕС също даде зелена светлина на новите правила за фермерите

  • 32
  • 1
  • Новини
Съветът на ЕС също даде зелена светлина на новите правила за фермерите

 

Съветът на ЕС официално прие Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. Това се случи на заседание на 2 декември след повече от три години работа.

 

Процесът на реформиране на ОСП започна през 2018 г., когато Европейската комисия публикува първоначалното си предложение. През октомври 2020 г. Съветът и Европейският парламент приеха позициите си за преговори. Така те поставиха началото на деветмесечни преговори, които завършиха с политическо споразумение, постигнато през юни 2021 г.

 

На 23 ноември тази година Европарламентът гласува на първо четене реформите в ОСП, а десетина дни по-късно те получиха одобрението и на Съвета.

 

Според участниците в заседанието новото законодателство проправя пътя за по-справедлива, по-екологична и базирана на резултатите ОСП. Работи се за по-справедливо и по-устойчиво бъдеще за фермерите. 

 

Ключов момент в новата политика е въвеждането на стратегически планове на ниво държави членки, които позволяват на националните правителства да приспособят разпоредбите на ОСП към нуждите на своите земеделски общности. 

 

Политиката е и най-амбициозната за околната среда досега, като една четвърт от директните плащания са запазени за зелено земеделие. Това е първата ОСП, която включва социална условност, която да гарантира подходящи условия за работниците в сектора.

 

Трите регламента, които съставляват пакета за реформа на ОСП, ще бъдат подписани както от Съвета, така и от Парламента и ще бъдат публикувани в Официален вестник. До 1 януари 2022 г. държавите членки трябва да представят своите проекти на стратегически планове, след което Комисията ще започне да ги оценява и да дава обратна връзка. 

 

Новата ОСП ще влезе в сила от 2023 г. и ще се прилага до 2027 г.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

 

Коментари
seo
на 22.01.2022 1:05
Are any of you interested in poster printing? I saw this printing company in a lot of blogs about their quality printed products and how affordable it is. <a href="https://www.digitekprinting.com/coroplast-signs">https://www.digitekprinting.com/coroplast-signs</a>’s the link for you guys to check it out.
Добави коментар