Таванът на субсидиите да се обсъжда с НОИ, НАП и синдикати?

  • 32
  • 0
  • Новини
Таванът на субсидиите да се обсъжда с НОИ, НАП и синдикати?

 

Нов момент, който вероятно ще се окаже доста важен за фермерите, за да получават субсидии в следващия програмен период, е така наречената социална условност. Как по-точно тя да се прилага в Стратегическия план, с който България трябва да е готова до края на годината, все още се обсъжда.

 

В Хоризонталния регламент е обяснена връзката между нарушенията в трудовото законодателство и санкциите, които трябва да се налагат на фермерите. Санкциите са описани като ефективни, пропорционални и възпиращи. Те трябва да са обвързани с намаляване на плащанията по ОСП за нарушителите. 

 

За участие в тяхното дефиниране настояват от Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ) в свое становище до земеделското министерство.

 

За проверките, които да гарантират изпълнение на социалната условност, следва да отговарят инспекцията по труда, полиция, органи по безопасност и здраве. Веднъж годишно Разплащателната агенция трябва да бъде уведомявана за резултатите от тези проверки и констатираните нарушения. 

 

Анализи сочат, че над 40% от работещите в земеделието са в нарушение на трудовите и осигурителните им права и то без да се засяга въпросът за безопасност и здраве при работа. Според синдикатите проверките и контролът са по-скоро неефективни, а Инспекцията по труда се задъхва от ограничените ресурси. 

 

„Убедени сме, че в Националния стратегически план чрез механизма за социална условност ще се намерят повече ресурси, в това число човешки, иновативни и дигитални инструменти за сходимост и засичане на данни, за да осигурим по-чести и по-ефективни проверки в сектора и да го изведем на светло“, допълват от ФНСЗ.

 

Ключово ще бъде осигуряването на добре структурирана и ефективна връзка между Разплащателната агенция и контролните и правоприлагащи органи.

 

Друг важен елемент е новата роля на Службите за съвети в земеделието, които трябва да покриват икономическите, екологичните и социалните аспекти в предоставяните услуги към фермерите.

 

„Таваните по директните плащания са обвързани с данъците и разходите за труд и социални вноски, което искаме да обсъждаме заедно с представители на НОИ и НАП в името на обществения интерес и усещане за справедливост в сектора“, е още нещо, за което апелират синдикалистите.

 

Първата среща по темата между ресорното министерство и синдикатите вече е факт. На нея бе обсъдено как социалната условност да гарантира условията на труд, намаляването на отлива на работници и изтичането на кадри в чужбина. Държавите членки сами ще определят кога да въведат социалната условност, като най-късно това трябва да стане до 2025 г.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар