Таванът по СЕПП остава илюзия

Таванът по СЕПП остава илюзия

 

Идва краят на годината, а с него трябва да е готов и проектът на националния Стратегически план за новата ОСП. От Министерството на земеделието са се мобилизирали и следващото, пето заседание е запланувано за 11 декември. 

 

Този път дневният ред и поредните 5 интервенции, които ще бъдат обсъждани на Тематичната работна група, са качени предварително, което е похвално. Миналият път не бяха, но те така или иначе изтекоха по неканалния ред. Все пак е по-добре всичко да е ясно, прозрачно и най-вече в аванс.

 

Според програмата първо ще се обсъждат три интервенции по първи стълб – за основното подпомагане на доходите за устойчивост, за преразпределителното плащане и за младите стопани. Следват още две интервенции, но по втори стълб – за консултантски услуги и за обмен на знания. Ще обърнем внимание на първите две, които фермерите чакат с интерес.

 

Проектът за Основно подпомагане на доходите за устойчивост (или настоящата СЕПП) гласи, че допустими бенефициенти ще бъдат земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „истински земеделски стопани“. Тук обаче накрая се прави уточнението: „в случай че се прилага“. 

 

Така или иначе още никой не е разбрал дали има дефиниция що е то „истински фермер“, пък камо ли дали ще се прилага. Освен това може и въобще да не стане ясно, защото това изискване е доброволно за страните членки.

 

Получаването на подпомагането на доходите за устойчивост ще бъде обвързано с изискванията за предварителна условност (настоящите изисквания за кръстосано съответствие). Преди време от земеделското министерство направиха следното уточнение за Агри.БГ:

 

Условността (минимални изисквания за получаване на пълния размер по СЕПП) ще свързва плащания за площ и на глава животно спрямо минимални изисквания за опазване на околната среда. 

 

Друг съществен момент, който силно вълнува фермерите, особено малките и средните, е дали ще има таван на плащанията. В посочения текст отново трябва да четем между редовете:

 

„Цел на схемата е включването в базовото подпомагане на всички площи, върху които се извършва земеделско производство и така осигуряване спазването върху тези площи на базовите екологични и климатични изисквания, произтичащи от предварителната условност“, уточняват от Министерството.

Това индиректно ни навежда на мисълта, че агроминистерството засега не предвижда ограничаване на плащанията на площ. Доброволният таван над 100 000 евро в новата ОСП, за който се споразумяха в Брюксел, явно ще си остане мираж за малките и средните фермери у нас. 

 

Тук със сигурност ще има отпор от страна на много браншови организации, като НОКА, БАМ-Я, БАБ, НСГБ, ДОС, СДО и др., които са категорични, че таван трябва да има, за да бъде субсидирането в новия програмен период балансирано.

 

Относно преразпределителното плащане се запазва допълнителното подпомагане за първите 30 хектара, но на земеделски стопанства с максимален размер до 500 ха.

 

„Това ще допринесе за балансирано разпределение на подпомагането на хектар между отделните групи земеделски стопани, като насочи приоритетно допълнително подпомагане на площ към малките и средни стопанства“, категорични са от МЗХГ.

 

Вероятно това е компромисният вариант, на който залагат от агроведомството и с който ще се опитат да умилостивят привържениците на тавана по СЕПП. Ще видим кой ще надделее на 11 декември, въпреки че сякаш предварително знаем отговора…

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар