Технически прегледи на земеделска и горска техника ще се извършват от 1 до 30 април

Технически прегледи на земеделска и горска техника ще се извършват от 1 до 30 април

От 1 до 30 април собствениците на земеделска техника трябва да легитимират притежаваната от тях земеделска и горска техника за провеждане на Годишен технически преглед (ГТП), съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл. 6 от Наредба № 20 на Министерството на земеделието и храните.

Собствениците на селскостопански машини трябва да носят свидетелство за регистрация и талон за ГТП (за регистрираната техника); застраховка „Гражданска отговорност” (за самоходна техника с мощност на двигателя над 10 кw и тракторни ремаркета).

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от работа и ще бъдат съставени актове за нарушение съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

Датите и местата на провеждане на годишните технически прегледи са публикувани по области в интернет страницата на Контролно-техническата инспекция:

http://www.tcibg.eu/tehnicheski-pregledi/11.html