Техно Фарм показа нов софтуер за комасация и доброволни споразумения

Техно Фарм показа нов софтуер за комасация и доброволни споразумения

Най-новото приложение TechnoFarm Комасация бе предоставено на общинските служби по Земеделие за безвъзмездно ползване при извършване на доброволни споразумения