Техно Фарм показа нов софтуер за комасация и доброволни споразумения

  • 12.03.2021 20:44
  • 2424
  • 0
  • Видео
Техно Фарм показа нов софтуер за комасация и доброволни споразумения

Най-новото приложение TechnoFarm Комасация бе предоставено на общинските служби по Земеделие за безвъзмездно ползване при извършване на доброволни споразумения