Техно Фарм представи новости в сектора на земеделския софтуер

Техно Фарм представи новости в сектора на земеделския софтуер

Техно Фарм представи всички новости в земеделския софтуер на АГРА, които ще подпомогнат земеделците в прилагането на законодателството и кандидатстване за Директни плащания през 2015 г. Това е първата кампания от новия програмен период 2014-2020, в която ще се прилага схемата за Зелени плащания, както и първата година, в която се очаква да стартират новите мерки от Програмата за развитие на селските райони.