Торачките Sulky - прецизност и икономичност

Торачките Sulky - прецизност и икономичност

Торенето с минерални торове е неразривна част от съвременното земеделие. Практически голям паричен поток се отделя за тази операция във всяко стопанство. От съществено значение е средствата да бъдат „разпределени“ правилно по полето, т.е. торовете да попадат там, където е необходимо и в зададеното количество. Това се получава чрез използване на тороразпръскващи машини, съчетаващи в себе си последно поколение технологии за разпределяне на нормата и контролиране на „облака“ на разпръскване, т.е. секционен контрол при торенето.

 

Френската компания SULKY e производител, който от много години е намерил правилното съчетание на тези технологии, достигайки най-високо ниво на продажби във Франция и едно от челните три места в Европа. Това е постигнато чрез висококачествените им машини, които ни дават надеждна и прецизна работа, абсолютен контрол над тороразпръскването, ефикасно торене и  не на последно място - лесни за употреба и експлоатация машини.

 

 

В основата на секционния контрол е патентованата DPX система на SULKY, позволяваща изменение на работната ширина, чрез промяна на мястото на падане на тора върху диска.

 

При машини, които не са оборудвани с електронни системи за управление на потока от тор, падащ върху диска, нормата е в пряка зависимост от скоростта на движение на трактора по полето, а работната ширина се задава отново ръчно и тя също е константа.

При машини, оборудвани с електронни системи и „кантар“ за постоянно следене на теглото на тора в бункера, нормата не зависи от скоростта. Тоест операторът може да променя скоростта в зависимост от теренните условия и да постига висока производителност. Точната норма се постига с отчитане на действителната скорост на агрегата, относителното тегло и Т-фактора на тора. Отчитайки тези параметри, софтуера подава команди на електрически актуатори и прави постоянна калибровка на потока тор за постигане на желаната норма на торене. 

 

Този електроника може да съчетае с GPS позициониране на торачката върху полето и извършването на секционен контрол, т.е. при навлизане на „облака“ на торене в зона, в която не трябва да хвърляме тор или вече сме наторили, системата автоматично изключва тази секция. 

 

 

При SULKY това цялостно решение се нарича ECONOV. Има една особеност, която отличава тази система от останалите производители. „Облакът“ на разпръскване при двойно дисковите тороразхвърлящи машини не е в права линия

 

Следователно секционен контрол в права линия би бил неефективен. SULKY се проявяват като иноватори и патентоват единствения софтуер, който е в състояние да извършва секционен контрол в т.нар. форма на кроасан или  „облак“ на разпръскване. Системата по този начин показва голяма ефикасност и може да доведе до спестяване на два Биг Бега тор на всеки 1000 дка, при примерна норма от 20 кг/дка, защото имаме пълен автоматичен контрол върху презастъпването!

 

Казваме спестява, защото без тази система, торът ще бъде хвърлен не където трябва – в зони с триъгълници, в края на полето при зоната за обръщане или при процеса на „окрайчване“ на полето.

Секционният контрол ECONOV се използва само в тороразпръскващите машини с голяма работна ширина: SULKY X 40 + и X 50 +. Те са предвидени да работят на големи ниви и да отговарят на изискванията на на едрите стопанства, в които паричният ресурс за закупуването им е оправдан.

 

SULKY предлага решение и за малки земеделски стопанства с ограничен бюджет – новите DX 30. Прецизното торене се постига с новоразработената система W – control, която се използва при тороразпръскващите машини с работна ширина под 36 метра и бункер с товароносимост под 3 тона. Чрез тази уникално проста, евтина и ефективна система, електронно се управлява само шибъра за контрол на количеството тор, падащ върху тороразпръскващите дискове, без да се променя точката на падане. Практически в зоните на припокриване се намалява  потока на изтичащия тор. За глобалното позициониране на машината върху полето може да се използва GPS на клиента или конзолата Matrix 570 GS.

 

При тестване на W – control е постигната 7% икономия на тор и 20% по-голяма равномерност на разпръснатия тор. От фигурата се вижда, че с W – control значително намаляват площите, в които е попаднало по-голямо количество тор от нормативно предвидения. Гарантира се по-доброто развитие на земеделската култура и в крайна сметка – добивът.

 

 

Повече информация за прецизните торачки SULKY може да получите от официалния представител фирма Оптиком. Специални оферти за покупка на машини за сезон 2019 може да намерите тук