Трактори по ПРСР ще се купуват и от чужди фирми

Трактори по ПРСР ще се купуват и от чужди фирми

Фермерите, които кандидатстват за финансиране закупуването на трактори, инвентар и специализирано селскостопанско оборудване по мярката за Модернизиране на селските стопанства по ПРСР 2007-2013, ще могат да купуват машините директно от европейски фирми или от техни партньори в България. За разлика от програма САПАРД, когато в проектите се изискваше представянето на документ удостоверяващ, че фирмата продавач на ССМ е вносител за България, то по ПРСР, в проектите ще могат да се предлагат оферти както от фирмите вносители, така обаче и от европейски фирми. Това означава, че фермерът може сам да поиска оферта за трактор, комбайн или инвентар от чужда фирма и ако тази оферта е за нова машина и бъде одобрена ще получи от Разплащателната агенция субсидията по нейното закупуване.  Експерти от бранша коментираха, че новите наредби ще увеличат конкуренцията между големите търговски фирми в бранша на селскостопанската техника и по-малките, които ще започнат да внасят нови машини, закупени директно от Европа.

Субсидията за закупуване на техника по мярката за модернизация на селските стопанства ще е от 50 до 65% за фермерите и до 70% за общините.

В края на миналата седмица Председателя на Асоциацията на земеделските производители Ивайло Тодоров и Председателя на Асоциацията на българските села - Борислав Борисов бяха на работна среща в Европейската комисия и Европейския парламент, където настояха за час по-скорошното стартиране на ПРСР в България. Двамата поискаха тавана за агро проектите да бъде върнат отново на 3 млн.EUR, тъй като наскоро ЕК го редуцира до 1,5 млн., което лишава от възможност финансирането на по-големи проекти. Друг основен акцент в исканията на представителите на НПО организациите бе промяната от 2009г. на дефиницията за "селски райони", тъй като според Борисов сега над 470 села в България са орязани от мерките и няма да могат да кандидатстват с проекти.
След срещата е станало ясно, че програмата за развитие на селските райони ще стартира официално към средата на Януари 2008.

На срещата присъства и Геновева Бакърджиева, която е Изпълнителен директор на Националния млечен борд. Тя изрази смущението си от факта, че според проекта на Програмата за развитие на селата и селските райони в България, единственият, който ще получава финансова подкрепа по мярка 143 - Консултантски услуги за земеделски производители, е Националната служба за съвети в земеделието, която е държавна агенция към Министерство на земеделието. Жозе Мануел Суса Ува - директор на дирекция "Развитие на селските райони " в ЕК поясни, че мярка 143 е преходна и няма да бъде в сила след 2009 г. "Своеобразният временен държавен монопол в този случай е допустим, тъй като централизацията позволява по-бързото достигане на средствата до бенефициентите в началото, докато външните консултантски организации натрупат опит да вземат равностойно участие", каза още Суса Ува.

вижте още: www.selo.bg