Търсите трактор около 100 к.с. мощност, който да ви бъде добър помощник? Ето и възможностите...

Търсите трактор около 100 к.с. мощност, който да ви бъде добър помощник? Ето и възможностите...

 

Докато последните тенденции в селското стопанство са насочени към това всеки нов трактор да е максимално ав­томатизиран, често в агросектора са необходими и т. нар. Пепеляшки, които се оказват много по-подходящи за из­вършването на определена работа, особено при по-мал­ките стопанства.

 

При високопланински ферми, животновъдни стопанства, свинекомплекси, в зеленчукопроизводството, а дори и при по-малки обработваеми земеделски стопанства, мно­го често са необходими семпли трактори - било то за вна­сяне на храна за животните, изхвърляне на тор, събиране на зеленчуковата реколта и т.н...

 

Но предлагат ли се все още такива трактори от водещите световни производители? Повече или по-малко известни са производителите на трактори, подходящи за извършва­нето на посочените задачи?


MASSEY FERGUSON/VALTRA

Предложенията на компаниите Massey Ferguson и Valtra по същество са почти еднакви. Това са моделите 4455 (при Massey Ferguson) и A92 (Valtra), които гарантират опросте­на ефективност и икономии. И двата трактора са оборуд­вани с 4-цилиндрови дизелови двигатели Sisu с мощност 101 к.с. Трансмисията е синхронизирана механична с 12 предни и 12 задни скорости. Опростените механични и електрохидравлични контроли са улеснение за всеки фер­мер.

 

JOHN DEERE

Алтернативата, която пред­лага в случая е сери­ята 5М, чиито най-голям представител е 5100M с турбокомпресор. За разли­ка от R серията, моделите М имат механичната система на впръскване на гориво­то. Основната трансмисия SyncReverser (със синхро­низирано устройство за реверс) има 16 предни и 16 задни предавки, които се превключват чрез 2 лоста, монтирани на пода.

 

CASE-IH

Case-IH предлага някол­ко варианта в диапазона около 100 к.с. Фермерите, които искат да заложат на по-семпъл вариант обаче, биха се насочили към JX95. Тракторът е с мощност 95 к.с., оборудван е с четири­цилиндров двигател Case Turbo Diesel с междинен ох­ладител (Intercooler). Тран­смисията на JX 95 има 12 предни и 12 задни пълзя­щи предавки с механично превключване.

 

SAME DEUTZ-FAHR

Серията Agrofarm на Deutz- Fahr идва с модела Agrofarm 420, с мощност 99 к.с. Трак­торът е сравнително лесен за управление и контрол със Synchroshift трансми­сия с 20x20 скорости или с Duospeed Powershift с 40/40 скорости като опция. Тран­смисията се характеризира с практична технология и забележително подреж­дане на предавките, които позволяват малко усилие при превключване.

 

LANDINI

Тракторите от серията Powerfarm 110 на Landini. с мощност 102 к.с. са оборуд­вани с еко двигатели Perkins, 4 цилиндъра, с директно впръскване на горивото. Стандартната трансмисия е с 12 предни и 12 задни ре­версивни предавки, като има и опции с хидронама­лител и AutoSpeed (24/12 предавки). Управлението на навесната система е ме­ханично - силов, позицио­нен или смесен контрол.

 

CLAAS

За фермерите, които търсят по-опростен трактор, Claas предлага три модела от се­рията Axos. Най-големият - Axos 340, е с мощност 102 к.с. Всеки модел от серията AXOS се предлага с елек­тро-хидравличен реверс, синхронизиран реверс или механични предавки (10x10 или 20x20 скорости).

 

NEW HOLLAND

Подобен модел предлага и New Holland - тракторът TD5050 също с мощност 95 к.с. Той е оборудван с 12x12 или 20x12 Synchro Shuttlе трансмисия и разполага опциионално с крийпър. Всички модели в серията разполагат с ВОМ 540E ус­поредно със стандартния 540 об/мин.

 

BELARUS

Към разглежданата кате­гория могат да се включат тракторите Беларус с три модела с мощност около 100 к.с., всеки от тях с 4-ци­линдров двигател. Както може да се очаква елек­трониката не е сред харак­теристиките на моделите 920.3 с мощност 90 к.с. и 952.3 с мощност 100 к.с. Тракторът Беларус 920.3 дори се предлага в иконо­мичен и суперикономичен варианти (сухи спирачки и механична скоростна ку­тия), гарантиращи ниски производствени разходи.

 

KUBOTA

Предложението на япон­ската корпорация Kubota в диапазона около 100 к.с. е флагменът в серията 40 - 4-цилиндровият M9540 с турбокомпресор и мощ­ност 99 к.с. Трансмисията на модела е механична с шест синхронизирани пре­давки, с три диапазона и реверс. Тракторът е снаб­ден с хидравлична спирач­на система, която действа на всичките четири колела. Независимият ВОМ може да повишава своята ефектив­ност.

 

ZETOR

Основният претендент на чешкия производител Zetor при разглежданите трактори по отношение на спецификации и мощност е 4-цилиндровият трактор Zetor Proxima 95 с мощност 99 к.с. Тракторът е наличен и във версиите Proxima Plus и Proxima Power. Стан­дартната машина включва механична синхронизира­на скоростна кутия с 12x12 предни/задни скорости. Моделът Proxima Plus е с двустепенна PowerShift трансмисия с 16x16 пред­ни /задни предавки. Мак­сималната му скорост е 40 км/ч. Proxima Power е оборудван със синхрони­зирана трансмисия, която е с 2-степенен Powershuttle с 3 нива на приплъзване и 24x24 предни/задни ско­рости

 

KIOTI

Южнокорейският произ­водител на трактори Kioti също предлага подходящ модел в разглежданата ка­тегория - Kioti DX9010 с мощност 90 к.с. Тракторът има 4-цилиндров турбо дизелов двигател и синхро­низирана трансмисия тип Power shuttle с 16x16 пред­ни/задни предавки. Тази трансмисия осигурява лесно сменяне на посоката (напред - назад), без натискане на педала на съединителя. Тази функция намалява умората на водача и е идеална за работа с челен товарач. Управлението на челния товарач се осъществява само с един лост - Джойстик и той е стандартен за серията DX.