Увеличиха бюджета по подмярка 4.1 на ПРСР с близо 14.9 млн. евро

Увеличиха бюджета по подмярка 4.1 на ПРСР с близо 14.9 млн. евро
Държавен фонд „Земеделие“ информира, че с промяна в Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните е увеличен размерът на определения бюджет за разпределение в първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Увеличението е в размер на левовата равностойност на 14 851 200 евро за вече приетите заявления за подпомагане.
 
Финасовата помощ ще бъде разпределена за заявления за подпомагане, получили 39 точки по критериите за оценка на окончателен етап и допустими за подпомагане съгласно реда и условията на Наредба 9 от 21 март 2015 г. 

Държавен фонд „Земеделие“ започна от началото на тази седмица изготвяне на заповедите за одобрение на заявленията за подпомагане, получили минимум 39 точки на ранкинг по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, съобщиха от Фонда.
 
До края на седмицата се очаква да бъдат изготвени около 200 заповеди за одобрение и да започне поетапното подписване на договорите за финансово подпомагане по инвестиционната мярка на Програмата за развитие на селските райони. 
 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!