В новата ОСП ще се дават пари за схеми за качество

  • 9
  • 0
  • Новини
В новата ОСП ще се дават пари за схеми за качество

На 8 януари Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план ще заседава за осми път. Заседанието отново ще е онлайн, а дебатите продължават със следващите две интервенции по Втори стълб на ОСП и 6 интервенции за пчеларите.

 

Относно интервенциите, финансирани по линия на Фонда за развитие на селските райони, тема на разговор ще бъде „Хуманно отношение към животните“. 

 

По-любопитна е другата интервенция, която е замислена като изцяло нова – „Насърчаване и подкрепа на схеми за качество и тяхното използване от земеделските производители“. Тъй като министерството на земеделието обаче още не е публикувало предварително своите проекти, не е много ясно какво се предлага на фермерите.

 

Тук най-вероятно се има предвид как да се подобри позицията на производителите във веригата за доставки на храни чрез мерки за подкрепа за преработката и маркетинга на земеделски продукти с висока добавена стойност, както препоръчват от Брюксел.

 

Втората част от дискусията с бранша ще обхване интервенциите за подпомагане на сектор „Пчеларство“. Те са формулирани по следния начин:

1.    „Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“;
2.    „Инвестиции в материални и нематериални активи, както и др. действия“;
3.    „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики за пчелари и пчеларски организации, включително относно агресорите и болестите в кошера, особено вароатозата“;
4.    „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“;
5.    „Действия за повишаване на качеството на продукта“;
6.    „Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти и значението на здравословния начин на хранене“.

 

Междувременно ЕК изпрати своите препоръки в каква насока да ни бъде разработен Стратегическият план, така че да работи в полза на Зелената сделка. На фермерите обаче те най-вероятно звучат доста общо и абстрактно, четейки терминология като иновации, маркетингови инициативи, професионално обучение, управление на риска, широколентово покритие, биоикономика…

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар