Ваучери за гориво с намален акциз за земеделие ще се раздават от 16-ти май

Ваучери за гориво с намален акциз за земеделие ще се раздават от 16-ти май

В края на месец февруари 2014 г. приключи приема на декларации за предоставяне на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво”. 18 234 са подадените декларации за общо прогнозно количество от 270 млн. литра газьол, съобщава Фермер.БГ.

 

Помощта е в размер на 84 млн. лв., а отстъпката за литър гориво ще бъде 0,31 лв. По този начин земеделските производители ще получат 50% намален акциз от страна на държавата. В момента тече процедурата по отпечатването на ваучерите. От 16 май 2014 г. стартира предоставянето им на земеделските производители в общинските служби „Земеделие” в цялата страна. Стопаните представят документ за самоличност и талон за регистрация по Наредба № 3 за стопанската 2013/2014 г.

 

На този етап фермерите получават 60% от заявеното прогнозно количество гориво, използвано за земеделски нужди. Остатъкът от помощта до 40% ще бъде даден в началото на 2015 г. Ваучерите ще се предоставят до 20 юни т.г. Те се използват само и единствено за получаване на газьол и не се разменят срещу пари.

 

С тях земеделските стопани могат да закупят гориво от бензиностанциите. От началото на 2014 г. земеделските производители трябва да водят дневник по образец за изразходваното количество гориво, в който да записват предприетите агротехнически действия по обработката на почвата и/или мероприятия, свързани с отглеждането на животните.