Вижте индикативната ставка за ландшафтни елементи в земеделските земи

Вижте индикативната ставка за ландшафтни елементи в земеделските земи

 

Една от десетте ехосхеми, по които стопаните ще могат да кандидатстват за допълнително подпомагане от 2023 г., е екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура. 

 

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. е 591,57 евро/ха при обработваемите земи, 901,17 евро/ха при трайните насаждения и 283,77 евро/ха при постоянно затревените площи. 

 

Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 31 993 121,16 евро годишно, или общо 159 965 605,80 евро за периода 2023-2027 г. Тези средства са 15,58% от общия бюджет за екосхемите в новия програмен период. 

 

Подпомагане по интервенцията могат да получат земеделските стопани, които имат право на плащане по схемата за основно подпомагане на доходи за устойчивост и поддържат в стопанствата си непроизводствени ландшафтни елементи. 

 

Видовете допустими площи са организирани в подслоеве, обединени в единен слой, наречен „Екологична инфраструктура“. Видовете екологична инфраструктура са: 

 

•    Живи плетове или редици от дървета; 
•    Отделни дървета; 
•    Дървета в група; 
•    Дървесни противоерозионни пояси; 
•    Синори; 
•    Влажни зони;
•    Зелени зони около водни течения; 
•    Тераси. 

 

Важно условие е стопаните да ограничат използването на продукти за растителна защита, да съобразят дейностите си с периода на гнездене на птиците и да предпазват от навлизането на инвазивна растителност. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар