Вижте как да получите допълнителни субсидии по доброволните екосхеми

  • 26.01.2022 17:54
  • 235
  • 88
  • Новини
Вижте как да получите допълнителни субсидии по доброволните екосхеми

 

Кои са екосхемите, по които фермерите ще могат да получат допълнително плащане в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2023 г.? Както и за какво? Разяснение дава ексклузивно за Агри.БГ зам.-министър Явор Гечев по време на уебинар за стратегическия план на България, част от кампанията "ОСП работи за нас: Гледай напред".

 

"Заварихме три екологични схеми, като две бяха по биологично земеделие за животновъдство и за растениевъдство. Основната схема беше за ротация на културите, зелени покривки. Разбира се, при предварителен анализ както на ЕК, така и на Министерство на екологията това не беше достатъчно.

 

Вече са финализирани 9 схеми, като едната е двойна. Запазихме това, което беше направено по отношение на преместване на базата на биологичното земеделие в Първи стълб. Не изместваме изцяло тежестта в Първи стълб, продължава подпомагането и по Втори стълб. Но ние зачитаме биологичното производство за т.нар. условност на ниво стопанство в размер на 7%", каза зам.-министър Явор Гечев.

 

Тук ще се подпомагат стопаните, които са вече сертифицирани като биологични производители, обясни Гечев.

 

"Ще оставим за Втори стълб схемите, които са на тези, които са в преход. Опитваме се да минимизираме и риска по отношение на това, че, когато има средства по ПРСР, имаме земеделски производители в биологичния сегмент. А когато няма пари, няма и желаещи. Тук даваме една допълнителна възможност за устойчивост, която ще подпомогне биологичното производство в Първи стълб както при животните, така и при растенията", добави той.

 

Ето кои са и останалите 8 схеми

 

Поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура. Това е подходът, който са избрали България, Франция, Германия.

 

"Досега практиката беше такава, че оставяхме угари. Ние заедно с Министерството на екологията се съгласихме, че нито е най-екологичното нещо да се оставят угари, нито е най-икономически изгодното. Представете си, че трябва да отговаряме на тези 7% условност само с угари. Това би значело, че 7% от обработваемата земя на практика да не се използва за земеделски оборот.

 

Затова сме се постарали с тази мярка да направим т.нар малки оазиси, както в западните държави, в които да няма човешка намеса. Тоест различни територии, които са за природата. В Зелената сделка се казва, че трябва да достигнем 10% ландшафтни елементи. Ние още сега ще отговорим на всички изисквания", каза той.

 

 

Това са непроизводствени, свързани със земеделието, екологични зони, които, ако земеделските производители полагат усилия за тях, ще вземат допълнително подпомагане за конкретна дейност, увери Гечев.

 

Следващата мярка е Запазване и възстановяване на почвения потенциал. Тя е насочена към изискванията до 2030 г.

 

"Може да прилагаме зелено торене, засявайки определени култури, които да престоят определено време като покривка върху почвата, особено през зимните месеци. Или да изберем т.нар. зелени практики - например зелени отпадъци, включително утайки, биологични материали, събрани от кръговата икономика", разясни зам.-министърът.

 

Друга схема е за намаляване използването на пестициди.

 

"По отношение на схемата за намаляване използването на пестициди имаме 3 основни компонентна, които земеделските производители, ако искат, могат да прилагат. Първият е неползване на глифозат съдържащи средства. Тоест без тотални хербициди. Разбира се, това няма да е достатъчно само по себе си. Разработили сме три мерки, като едната е неизползване на отровни вещества от първа група, а другата прилагането на феромонови уловки. За да се получи подпомагане по тази схема, трябва да се изберат две от трите схеми, като задължително е да не се ползват тотални хербициди", каза още той.

 

Следва схема за екологично поддържане на трайни насаждения.

 

"Тук става въпрос за сервитутните зони около трайните насаждения, които да поддържаме с определен естествен тревостой и да не ги третираме. Стимулираме насочването на всички допълнителни площи от земеделието към определеното им използване за екологични цели, за да сме максимално ефективни, но в симбиоза със селското стопанство", добави Гечев.

 

Министерството е заложило и няколко познати схеми, а именно постоянно затревени площи, поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми и разнообразяване на отглежданите култури, която остава основна мярка.

 

Последната е схемата за буферни екологични ивици.

 

"Буферните екологични ивици не са мярка, която ще ни плаща допълнително. Но това е мярка, с която да изцедим резервите от земеделското производство и да ги насочим пряко към екологията поради ред причини. Разписали сме я като отделна мярка, за да може да е видима. Имате правно основание на база, на което очертавате. Но на практика вие не засявате цялата територия. Винаги се получават едни буферни ивици, които до тук не сме ги подпомагали. Идеята е за поддържането на тези буферни ивици, които са насочени към територията, да имате определени изисквания", уточни Явор Гечев, като по този начин фермерите ще могат да използват тези площи за онези 7% допълнителна условност, която трябва да постигнат.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
olliaa
на 26.01.2022 17:54
Yes, I am entirely agreed with this article, and I just want say that this article is very helpful and enlightening. I also have some precious piece of concerned info !!!!!!Thanks. 犀利士
gulam ali
на 25.01.2022 16:26
Took me time to read all of the feedback, but I actually loved the article. It proved to be very useful to me and I am sure to all the commenters here! It is always good when you can’t solely learn, but in addition engaged! I’m sure you had pleasure writing this article. https://www.5g999.co/baccarat
Digital_Work
на 25.01.2022 12:47
In combination with sexual stimulation, sildenafil works by increasing blood flow to the viagra tablet price in pakistan penis to help a man get and keep an erection.This drug does not protect 
Digital_Work
на 24.01.2022 13:30
Sildenafil is a common medication used to stimulate erections in https://www.viagratablet.pk people with erectile dysfunction (ED). It can also treat pulmonary arterial hypertension
Ellason
на 24.01.2022 10:42
Suchen und finden Sie bei uns das passende Angebot für Ihre Gebäudereinigung Hamburg.
gulam ali
на 24.01.2022 10:01
Like many modern parents, I care about the health of my child and my own. I drink purified water, read the composition of the products that I buy. And I am seriously concerned about the ecological situation where I live. https://weddingknots.org/how-to-accessorize-a-navy-blue-dress-for-a-wedding/
Fritzi
на 24.01.2022 9:24
Neben der körperlichen Fitness spielt auch die gesunde Lebensweise eine große Rolle, um die Arbeit bei einem Umzugsunternehmen Berlin vollrichten zu können.
seo
на 23.01.2022 23:56
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. 토토사이트
seo
на 22.01.2022 10:42
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. izmir su arıtma cihazı
Philippo
на 21.01.2022 10:50
Der Spagat zwischen der Stressersparnis und den Umzugskosten stellt sich bei unserem Umzug Hamburg überhaupt nicht. Wir sind froh, dass die Profis es übernehmen.
Schlüssel
на 21.01.2022 10:41
Wir mehr Transparenz der Preise steht der Schlüsseldienst Mannheim.
huzam
на 20.01.2022 9:34
Nicely picked details, many thanks to the author. It’s incomprehensive in my experience at present, however in common, the convenience and importance is mind-boggling. Regards and all the best .. online qr code scanner
seoo
на 19.01.2022 15:56
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks buy iverheal 6mg online
kunstwerk
на 19.01.2022 11:09
Es steckt in den Grundsätzen einer Entrümpelung Hamburg, dass vorschriftsmäßig entsorgt und gearbeitet wird.
Rafael
на 19.01.2022 9:54
Das Umzugsunternehmen Preetz ist auf den Bereich der Seniorenumzüge spezialisiert.
uzair
на 18.01.2022 17:55
I am impressed with this site, real I am a big fan. Ups for Router
seoo
на 12.01.2022 22:18
Very efficiently written information. It will be beneficial to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors. 출장마사지
Bonus QQ
на 12.01.2022 14:43
I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! Bonus QQ
seoo
на 08.01.2022 13:29
Wow, cool post. I'd like to write like this too - taking time and real hard work to make a great article... but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. how to create an email account
seo
на 07.01.2022 20:05
We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. FIT testing
seoo
на 07.01.2022 15:56
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. tax accountant
uzair
на 07.01.2022 12:29
both LG and LiteOn makes a great performing dvd burner, they also feature those anti-shock mount` https://33bola.com/
eshan
на 05.01.2022 14:17
I am usually to blogging i really appreciate your articles. The article has truly peaks my interest. My goal is to bookmark your blog and keep checking choosing info. evolution gaming
gulam ali
на 02.01.2022 11:28
Great post, I want to thank you for this informative read; I really appreciate sharing this great post. Keep up the good work! elo boost
gulam ali
на 31.12.2021 10:18
Thanks for this great post, I find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. Hi there! You make so many good points here that I read your article a couple of times. This is really nice content for your readers. You make so many great points here that I read your article a couple of times. This is great content for your readers. Great post, I want to thank you for this informative read; I really appreciate sharing this great post. Keep up the good work! Excellent article. I want to thank you for this informative read; I really appreciate sharing this great post. lol boost
gulam ali
на 30.12.2021 10:10
I just thought it may be an idea to post incase anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. https://www.cmacasp.com/guide
sagame66
на 29.12.2021 16:38
Thanks for this. I really like what you've posted here and wish you the best of luck with this blog! sagame66
918kiss
на 29.12.2021 12:39
Useful information shared. I am very happy to read this article..thanks for giving us nice info. Fantastic walk-through. I appreciate this post.I have Bookmark this webpage, I am sure I will visit this place again soon. Thanks for sharing. 918kiss
seoo
на 28.12.2021 20:39
Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for. 토토사이트
uzair
на 28.12.2021 16:13
There is noticeably a lot of money to know about this. I suppose you have made specific nice points in features also. vipbox tv
anus
на 28.12.2021 12:28
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it. https://bestbusinesscommunity.com/
uzair
на 28.12.2021 8:31
you can get some free catalogs over the internet easily if you just search on google** 안전놀이터
seoo
на 27.12.2021 17:25
i love reading this article so beautiful!!great job! Fox News Live Stream
gulam ali
на 27.12.2021 10:35
recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. FIT testing
gulam ali
на 26.12.2021 17:06
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. Free insulation grant
uzair
на 25.12.2021 12:26
An intriguing discussion will be worth comment. There’s no doubt that that you need to write much more about this topic, it might not be considered a taboo subject but generally people are inadequate to dicuss on such topics. To the next. Cheers 안전놀이터
gulam ali
на 22.12.2021 9:44
I was impressed by your writing. Your writing is impressive. I want to write like you. I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog. 구글상위노출
Andy
на 22.12.2021 8:40
My brother recommended I may like this web site. He was entirely right. This publish actually made my day. You can not consider just how so much time I had spent for this information! Thank you! https://tradeonlinemarket.com/
bunnyjack
на 21.12.2021 9:53
In the last decade it has been noticed that alternative medicine is getting more and more popular all over US and the rest of the world. Have you ever considered consulting an alternative medical practitioner? Let's see the pro and cons of alternative medicine. vigrx plus coupon codeIn the last decade it has been noticed that alternative medicine is getting more and more popular all over US and the rest of the world. Have you ever considered consulting an alternative medical practitioner? Let's see the pro and cons of alternative medicine.
uzair
на 21.12.2021 8:57
After study several of the content for your web site now, and i genuinely much like your technique for blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will also be checking back soon. Pls consider my web site too and figure out what you think. https://businessmarketonline.com/
bunnyjack
на 20.12.2021 16:52
Oriental Medicine (OM) is a traditional Chinese medical practice that is based on the concept of balanced flow of energy through human bodies. Practiced for more than 2,500 years, it is one of the traditional forms of Chinese medicines that primarily include some of the traditional therapies like acupuncture, herbal medicine, and oriental massage. In this article, have an overview on this Chinese medicine and its growing popularity as a new profession in traditional Chinese medicine. mobiledsng.comOriental Medicine (OM) is a traditional Chinese medical practice that is based on the concept of balanced flow of energy through human bodies. Practiced for more than 2,500 years, it is one of the traditional forms of Chinese medicines that primarily include some of the traditional therapies like acupuncture, herbal medicine, and oriental massage. In this article, have an overview on this Chinese medicine and its growing popularity as a new profession in traditional Chinese medicine.
huzam
на 20.12.2021 14:46
I really treasure your piece of work, Great post. https://getbusinesstoday.com/
bunnyjack
на 17.12.2021 8:06
The major difference between Chinese medicine and Western medicine is that the former focuses on herbal cures, while the latter uses chemical drugs to treat the symptoms of an illness. Chinese medicine is "heal-all" and Western medicine is "cure-all." The best medical system is to use the best of both Chinese and Western medicine to complement each other to keep you younger and healthier for longer. https://www.viagratablet.pk/shop/viagra-price-in-pakistan
bunnyjack
на 16.12.2021 13:41
Oriental Medicine (OM) is a traditional Chinese medical practice that is based on the concept of balanced flow of energy through human bodies. Practiced for more than 2,500 years, it is one of the traditional forms of Chinese medicines that primarily include some of the traditional therapies like acupuncture, herbal medicine, and oriental massage. In this article, have an overview on this Chinese medicine and its growing popularity as a new profession in traditional Chinese medicine. sex medicine for female
gulam ali
на 16.12.2021 12:22
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. ทางเข้า ufa
gulam ali
на 16.12.2021 11:38
The the next occasion I just read a blog, Hopefully that this doesnt disappoint me up to this. I am talking about, It was my method to read, but I really thought youd have something interesting to express. All I hear can be a number of whining about something that you could fix should you werent too busy looking for attention. สล็อต
gulam ali
на 16.12.2021 11:15
The the next occasion I just read a blog, Hopefully that this doesnt disappoint me up to this. I am talking about, It was my method to read, but I really thought youd have something interesting to express. All I hear can be a number of whining about something that you could fix should you werent too busy looking for attention. สล็อต คาสิโนออนไลน์
gulam ali
на 15.12.2021 18:40
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. ดาวน์โหลดslotxo
gulam ali
на 15.12.2021 18:07
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. เว็บตรง สล็อตแตกง่าย 2021
gulam ali
на 15.12.2021 17:38
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. ruay vip
gulam ali
на 15.12.2021 17:15
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. หวย
gulam ali
на 15.12.2021 16:52
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. g2gbet สมัคร
gulam ali
на 15.12.2021 16:25
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. g2gbet สมัคร
gulam ali
на 15.12.2021 16:02
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. starvegas
gulam ali
на 15.12.2021 15:39
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. เว็บพนัน ufabet
gulam ali
на 15.12.2021 15:16
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. slotxoฟรีเครดิต
gulam ali
на 15.12.2021 14:50
I admit, I have not been on web page in a long time.however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. สล็อตjili
gulam ali
на 15.12.2021 14:21
You need someone to help you pack and lift the heavy boxes. And even before that, you must go and look for the right packaging material. After that, there is loading and offloading, which takes time and human resources too. Not to mention that you may be working on a schedule. superslotแจกเครดิตฟรี
gulam ali
на 15.12.2021 13:54
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. ทดลอง เล่น สล็อต joker
gulam ali
на 15.12.2021 13:30
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. เกมสล็อตxo
gulam ali
на 15.12.2021 12:31
With our age of technology, there are countless ways to market your company and your product or services aside from the traditional business letters and paid space advertisements pg slot ทดลองเล่นฟรี
Isuzu Trucks
на 11.12.2021 15:16
We are china Isuzu water truck, fuel truck, garbage truck, dump truck, vacuum sewage truck, tow truck, crane truck, refrigerated truck top manufacturer Isuzu fuel trucks
boca raton limo services
на 10.12.2021 0:26
Best Limo Service in Miami provides broad options for Chauffeur Services and Luxury Transportation from Sedans to SUVS. Limo Service Miami boca raton limo services
Jack Smith
на 08.12.2021 8:08
Xiamen Safety Health & Environment Industry & Trade Co., Ltd established in 2029,and is a professional manufacturer and supplier of respiratory products.And it is a company to sell wholesale safety gas canister.If you are interested,Please contact us.
think
на 06.12.2021 11:08
it is helpful for me. It is informative. I think you are the best blogger. so thanks for sharing informative article. production houses in Pakistan
توفير
на 05.12.2021 10:06
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. توفير
gulam ali
на 04.12.2021 12:41
I recently came across your article and have been reading along. I want to express my admiration of your writing skill and ability to make readers read from the beginning to the end. I would like to read newer posts and to share my thoughts with you. Datenrettung aus externer Festplatte
Samuel
на 02.12.2021 2:41
Thanks alot for this very valuable article. I am going to come back to read more about your skills. Sam the Electricien
seo
на 01.12.2021 22:08
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. 안전놀이터
gulam ali
на 30.11.2021 15:28
I was surfing the Internet for information and came across your blog. I am impressed by the information you have on this blog. It shows how well you understand this subject. FIT testing
gulam ali
на 30.11.2021 12:14
Youre so right. Im there with you. Your weblog is definitely worth a read if anyone comes throughout it. Im lucky I did because now Ive received a whole new view of this. teeth pain medicine
seoo
на 29.11.2021 17:42
Your blog is one of the better blogs I’ve came across in months. Thank you for your posts and all the best with your work and blog. Looking forward to reading new entries! loweslife
gulam ali
на 28.11.2021 10:41
I found your this post while examining for some related information on blog search...It's a not too bad post..keep posting and invigorate the information. Follower kaufen Twitch
gulam ali
на 26.11.2021 16:39
I am so happy to come across this piece of write up, very much advanced my understanding to the next top level. Great job and continue to do same. jilbabs online uk
오피아트
на 25.11.2021 21:29
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. 오피아트
오피아트
на 25.11.2021 18:33
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. 오피아트
Alexey
на 23.11.2021 21:15
Вашето правителство е далновидно. Подкрепяйки фермерите, вие подкрепяте цялата икономика и създавате допълнителни работни места. В Украйна, за съжаление, практически няма подкрепа за фермерите. Алексей е директор на PIROMAX.
seo
на 16.11.2021 13:03
Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. Im moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards. http://www.associateonelogin.com/
Jack Smith
на 16.11.2021 11:35
Guangdong Huaya Furniture Industrial Co., Ltd. is an innovative OEM staff chair manufacturer integrating professional R & D design, manufacturing, global sales and after-sales service. The company is located in Shunde, Guangdong, the capital of furniture in China. It is also one of the earliest companies in China to launch customized products. The company has a professional design team, so far, the characteristics of multi-cultural is particularly obvious, Huaya gives the cultural connotation and style of furniture products is one of the keys to our success.
seo
на 14.11.2021 23:18
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. 토토사이트
McauleyHanna
на 10.11.2021 6:55
This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! www.chokdeebacarrat.com/ole777
seo
на 08.11.2021 21:19
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. 먹튀폴리스
seo
на 07.11.2021 22:13
Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that. 먹튀
seo
на 05.11.2021 22:16
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. 먹튀
gm melissa
на 03.11.2021 12:31
The article is very easy to understand, detailed and meticulous! I had a lot of harvest after watching this article from you! I find it interesting, your article gave me a new perspective! I have read many other articles on the same topic, but your article convinced me! slope
seo
на 01.11.2021 11:31
You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming. 먹튀검증
board games
на 26.10.2021 9:58
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared an informative and interesting blog post with people. board games
Добави коментар