Вижте как да продадете зърното си изгодно

Агринайзър – новият и безплатен начин за търговия със зърно

Вижте как да продадете зърното си изгодно

През последните години сме свидетели на навлизането с бързи темпове на множество иновации и нови технологии в земеделието. В това число от отглеждането на зърното до събирането на реколтата. Какво обаче се случва, когато дойде време за реализация на тази продукция?

 

Електронен пазар за зърно? Да, вече и у нас


Обикновено, зърнопроизводителите продават на ограничен пазар в близост до тях, тъй като възможностите да достигнат до повече купувачи и получат по-добра цена не са особено много. От друга страна пък за купувачите, намирането на определен вид продукция, бързо и то в конкретен географски регион, е не по-малко предизвикателство. Всичко това води до ежедневни телефонни разговори и лични срещи, което отнема много време и на двете страни. Тук на помощ идва Агринайзър.


Агринайзър е електронен пазар за зърнено-житни, маслодайни и бобови култури. Платформата дава възможност на зърнопроизводители, купувачи и търговци да се срещнат онлайн и да водят преговори директно един с друг. Агринайзър не е страна по сделките, а само предоставя технологията, която продавачи и купувачи могат да ползват и сами да определят при какви условия да сключват сделки. С цел по-голяма сигурност на участниците, екипът на Агринайзър проверява всички регистрирани потребители и потвърждава, че те са реални земеделски производители и фирми в сектора.


Това, което прави услугата нестандартна за бранша, е че на практика пресъздава телефонния разговор в електронна форма. Всеки може да разгледа пазара, да избере интересна оферта и да започне преговори. 


Как става това? 

Лесно и бързо - като изпрати контраоферта и посочи условията, които предлага. Няма ограничение за това колко контраоферти могат да обменят две заинтересовани страни. Голямото предимство за всички е, че този процес първоначално е анонимен.

Информацията за контакт на продавачи и купувачи, като имена, фирми и телефони е напълно защитена.


„Така всеки може свободно да отстоява своя интерес и основният акцент е изцяло върху постигането на успешна договорка“, обясни пред Агри.БГ Кристиан Иванов, основател на Агринайзър. 


Платформата разкрива контактите на двете страни само когато те са съгласни да сключат сделка. 


Интересно е как този начин на комуникация отключва нови възможности.

 


“Имахме ситуация, в която голям преработвател търсеше да купи пшеница от област Враца. Накрая прие контраоферта на зърнопроизводител от Плевенско. Това е с още 100 км по-далеч. В друг случай, продавач и купувач договориха сделка за царевица, като бяха само на 40 км един от друг. Оказаха се стари познати. Въпреки личните отношения и контакти, това ни показва, че няма как да знаем във всеки един момент кой, какво търси или предлага на пазара.” разказва Кристиан Иванов. 


Агринайзър стартира преди 4 месеца и вече има 560 регистрирани потребители от цяла България. Това включва зърнопроизводители, кооперации, фуражни заводи, различни видове преработватели и търговски компании. 


До момента над 13,800 тона зърно са договорени между продавачи и купувачи от различни региони в страната. 


„Най-вълнуващо е, когато видим че някой е получил по-добра цена през платформата, в сравнение с тази, която му предлагат традиционните канали. Това означава, че сме на прав път“, допълни Кристиан Иванов.


Агринайзър е най-прекият път на фермерите да достигнат до повече контрагенти на едно място и по всяко време, а търсенето на зърно по различни критерии става за секунди. Голямата база данни, директният контакт, различният начин на преговори, множеството оферти, директните продажби, бързото сключване на сделки и безплатният достъп са само малка част от предимствата за потребителите на платформата. Това са и причините защо фермерите поне трябва да изпробват платформата.


Агринайзър идва точно на време, за да спести време и усилия на земеделски стопани и купувачи. Търгувай и ти лесно, бързо и ефективно. Изпробвай тук