Вижте как ще намалява преходната национална помощ по години

Вижте как ще намалява преходната национална помощ по години

 

За да се избегне внезапно и значително намаляване на подпомагането в някои сектори в държави членки, които са предоставяли преходна национална помощ в периода 2015-2022 г., те ще могат да продължат да го правят, но при определени условия и ограничения. 

 

Това е посочено в публикуваните регламенти за реформата на ОСП, които ще се прилагат от 2023 г. Като се има предвид преходният характер на тази помощ, ще продължи постепенното ѝ премахване чрез поетапно намаляване на годишна основа.

 

•    50% през 2023 г.,
•    45% през 2024 г.,
•    40% през 2025 г.,
•    35
% през 2026 г.,
•    30% през 2027 г.

 

Държавите членки могат да решат да променят референтния период, но той не може да е по-късен от 2018 г. Дали България ще заложи на тази година, ще стане ясно до края на декември, когато Министверството на земеделието трябва да представи финално своя проект на Стратегически план.

 

До 15 февруари 2025 г. и до 15 февруари на всяка следваща година до 2030 г. държавите членки докладват на Комисията как прилагат преходната помощ, като представят информация за предходната финансова година за всеки съответен сектор. Тя следва да съдържа:

 

•    брой на бенефициерите;
•    общият размер на отпуснатата преходна национална помощ; и
•    брой хектари, животни или други единици, за които е отпусната тази помощ.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

 

Добави коментар