Вижте как ще намалява преходната национална помощ по години

  • 20.01.2022 15:27
  • 22
  • 4
  • Новини
Вижте как ще намалява преходната национална помощ по години

 

За да се избегне внезапно и значително намаляване на подпомагането в някои сектори в държави членки, които са предоставяли преходна национална помощ в периода 2015-2022 г., те ще могат да продължат да го правят, но при определени условия и ограничения. 

 

Това е посочено в публикуваните регламенти за реформата на ОСП, които ще се прилагат от 2023 г. Като се има предвид преходният характер на тази помощ, ще продължи постепенното ѝ премахване чрез поетапно намаляване на годишна основа.

 

•    50% през 2023 г.,
•    45% през 2024 г.,
•    40% през 2025 г.,
•    35
% през 2026 г.,
•    30% през 2027 г.

 

Държавите членки могат да решат да променят референтния период, но той не може да е по-късен от 2018 г. Дали България ще заложи на тази година, ще стане ясно до края на декември, когато Министверството на земеделието трябва да представи финално своя проект на Стратегически план.

 

До 15 февруари 2025 г. и до 15 февруари на всяка следваща година до 2030 г. държавите членки докладват на Комисията как прилагат преходната помощ, като представят информация за предходната финансова година за всеки съответен сектор. Тя следва да съдържа:

 

•    брой на бенефициерите;
•    общият размер на отпуснатата преходна национална помощ; и
•    брой хектари, животни или други единици, за които е отпусната тази помощ.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

 

Коментари
JoeyMiles
на 18.01.2022 17:00
It is especially decent, though look into the tips during this home address. Credit Card Processing ISO Programs
JoeyMiles
на 18.01.2022 16:46
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. start a payment processing company
Vicki Stokes
на 17.01.2022 7:36
Beaver says I also have such interest, you can read my profile here: payment processing jobs
krunkerio
на 20.12.2021 17:18
Great article it is really informative and innovative keep us posted with new updates. It was really valuable. thanks a lot.krunkerio
Добави коментар