Вижте мерките по ПРСР след 2023 г.

  • 23.09.2022 20:03
  • 42
  • 0
  • Новини
Вижте мерките по ПРСР след 2023 г.

 

По време на Тематичната работна група, която ще се проведе от 9 до 10 декември, ще бъдат представени предложенията за интервенции във Втори стълб, които ще залегнат в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2023 г.

 

Като наименование и характер промените към момента са незначителни. На лице са обаче множество актуализации, които в детайли ще бъдат дискутирани на заседанието на 10 декември.

 

Екипът на земеделското ведомство е направило актуализации в мерките Агроекологични плащания и Биологично земеделие, Хуманно отношение към животните и Натура 2000. Предлагат се две схеми за обмен на знания и информация - Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет и Професионално обучение и придобиване на умения.

 

По мярката за Инвестиции в земеделските стопанства също ще бъдат представени актуализации.

 

Предлагат се и две нови мерки в частта за управление на риска, а именно Застраховане на селскостопанска продукция и Анализ.

 

 

 

 

 

 

Освен мерките по Втори стълб ще бъдат представени и тези по директните плащания.

 

Дневният ред на 9 декември започва с представяне на анализа за структурата на земеделските стопанства у нас. Дискусията ще продължи с обсъждане на таваните, но не за онези пет варианта за таван на директните плащания, за които Явор Гечев вече бегло спомена, а девет такива.

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар