Вносители и производители на селскостопанска техника подписаха споразумение с ДФЗ

Вносители и производители на селскостопанска техника подписаха споразумение с ДФЗ

Ръководството на Държавен фонд  „Земеделие” – Разплащателна агенция подписа споразумение за сътрудничество с 80 фирми – производители, вносители, дистрибутори и търговци на земеделска техника, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ.

„Основната цел на това споразумение е да не се допуска финансиране на разходи за закупуване на машини и оборудване над пазарната стойност при осъществяването на проекти с европейско финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)”, заяви заместник изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Светослав Симеонов. По този начин ще се гарантират и финансовите интереси на Европейската общност и националния бюджет при прилагането на ПРСР, допълни той.

С подписването на споразумението доставчиците на земеделска техника се ангажират да предоставят на ДФ „Земеделие” редовно информация за поддържането на базата данни във фонда за базовите цени на произвежданата и внасяната в България земеделска техника. Фирмите трябва да посочват кои са базовите модели на произвежданите или внасяните от тях машини и оборудване и съответните базови цени за тези модели.

Това ще улесни и ускори работата при поддържането на вече изградената база данни във фонда и ще гарантира прозрачност при определянето на допустимите разходи за покупка на техника по пазарни цени при финансирането на проектите по Програмата за развитие на селските райони. Чрез базата данни на ДФЗ с цените на предлаганата на българския пазар техника се определя пазарната стойност на активите, за които земеделските производители могат да получат финансиране по ПРСР.
 
Подписаното днес споразумение е със срок на валидност до края на 2013 г. С него на практика ще се подобри проследяването на достоверността и валидността на предоставяните по проектите по ПРСР три независими оферти. Механизмът с три оферти се прилагаше и по програма САПАРД, но в много от проектите се откриваха несъществуващи активи или разминаване в цените на оборудването от един и същ доставчик.

„Именно, за да не се допускат подобни нарушения за поддържането на базата данни с базови цени на земеделското оборудване взаимоотношенията между ДФ „Земеделие” и производителите, доставчиците и вносителите на техника трябва да се  официализират”, каза още заместник изпълнителният директор на фонда Светослав Симеонов. Той припомни и че до момента по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, по линия на която се финансира покупката на земеделска техника, вече са обработени всички подадени проекти от началото на ПРСР до юни тази година.